Rim i njegove provincije

Naziv
Rim i njegove provincije
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
142626
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj predmeta je proširivanje stečenih znanja i razumijevanja iz dodiplomskog studija o rimskoj vojsci.
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Studenti će moći povezati i integrirati stečena znanja.
  2. Studenti će moći iskoristiti stečene kompetencije.
  3. Studenti će moći prikupiti i interpretirati arheološke podatke.
  4. Studenti će moći samostalno dolaziti do relevantnih zaključaka.
  5. Studenti će moći steći vještine nužne za daljnji znanstveno-istraživački rad na doktorskom studiju.
Metode podučavanja
predavanja
Metode ocjenjivanja
Položen pismeni ispit koji se temelji na sadržajima iz predavanja i zadane literature.

Obavezna literatura
  1. T. Bechert, Die Provinzen des römischen Reiches, Mainz am Rhein 1999.
  2. K. Brodersen (ur.), Antike Städten am Mittelmeer, Stuttgart – Weimar 1999.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
  1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij