Slovačka kratka proza 20. stoljeća

Naziv
Slovačka kratka proza 20. stoljeća
Organizacijska jedinica
Katedra za slovački jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
142691
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje studenata sa značajnim predstavnicima slovačke književnosti i s razvojem kratkih proznih vrsta općenito te u slovačkoj književnosti od kraja 19. st. do danas.
Sadržaj

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći kritički čitati i samostalno interpretirati ponuđene slovačke književne tekstove, služeći se sekundarnom znanstvenom literaturom;
 2. prezentirati svoje interpretacije usmeno i pismeno u obliku seminarskoga rada,
 3. moći će prepoznati i komentirati specifičnosti različitih razdoblja i pravaca u slovačkoj književnosti 19. i 20. stoljeća,
 4. moći će svojim riječima objasniti poetike obrađivanih autora ,
 5. moći će primijeniti naučene književnoteorijske i književnokritičke spoznaje koje se odnose na kolegij.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Švantner, F.: Nevesta hôľ a iné prózy. Bratislava 2007.
 2. Tatarka, D.: V úzkosti hľadania. Bratislava 1997.
 3. Vadas, M.: Liečiteľ. Levice 2006.
 4. Vámoš, G.: Jazdecká legenda. Bratislava 1998.
 5. Vilikovský, P.: Prózy. Bratislava 2005.
 6. Dušek, Dušan: Pešo do neba. Bratislava 2002.
 7. Gáfrik, Michal: Koniec lásky. Antológia prózy slovenskej moderny. Martin 2007.
 8. Gašpar, T. J.: Červený koráb. Bratislava 2005.
 9. Lahola, L.: Posledná vec. Bratislava 1994.
 10. Mitana, D.: Psie dni. Bratislava 1970.
 11. Sloboda, R.: Do tohto domu sa vchádzalo širokou bránou. Levice 2002.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Slovački jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij