Talijanska filmska komedija (III. skupina)

Naziv
Talijanska filmska komedija (III. skupina)
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
118576
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
45
Seminar
15

Cilj
Cilj kolegija je filmološka i kulturološka analiza najpoznatijih talijanskih komedija. Specifičnost komedije kao žanra nije samo u redateljskom umijeću, već se velika pozornost poklanja glumačkoj tehnici. Stoga je cilj kolegija obraditi komedije poznatih redatelja (Mario Monicelli, Dino Risi, Mario Camerini, Steno, i drugi), ali i najpoznatijih glumaca (Alberto Sordi, Totò, Massimo Troisi, Roberto Benigni, Vittorio Gassman, i drugi). Talijanska komedija (commedia all'italiana) jedan je od najpoznatijih žanrova u povijesti talijanske kinematografije. Kolegij nudi uvid u povijesni razvoj komedije u Italiji te utjecaj koji je kazalište imalo na stvaranje ovog filmskog žanra. Osim povijesnim dijelom, kolegij se bavi filmološkim teorijama komedije kao žanra, poetikama i pravcima u talijanskoj komediji.
Sadržaj
 1. Teorije humora i komedije kao filmskog žanra
 2. Počeci talijanske komedije: povijesni pregled od komičnog kazališta do nijemog filma
 3. Neorealismo rosa (1948-1954). Filmovi: Due soldi di speranza (Renato Castellani , 1952), Pane, amore e fantasia (Luigi Comencini, 1953)
 4. Toto', napoznatiji talijanski komičar. Pregled njegovog rada po fazama.
 5. Toto' 2 - analiza filmova: Totò cerca casa (Mario Monicelli, Steno, 1950), Guardie e ladri (Steno, Mario Monicelli, 1951), Miseria e nobiltà (Mario Mattoli, 1954)
 6. Remek dijela talijanske filmske komedije: Analiza filma Divorzio all'italiana (Pietro Germi, 1961)
 7. Remek dijela talijanske filmske komedije: Analiza filma La grande guerra (Mario Monicelli, 1959)
 8. Remek dijela talijanske filmske komedije: Analiza filma Il sorpasso (Dino Risi, 1962)
 9. Remek dijela talijanske filmske komedije: Analiza filma I soliti ignoti (Mario Monicelli, 1958)
 10. Alberto Sordi - lik "antipatičnog" komedijaša. Analiza Sordijevog filma Un americano a Roma (Steno, 1954)
 11. Završna faza talijanske filmske komedije. Analiza filma C'eravamo tanto amati (Ettore Scola, 1974)
 12. Završna faza talijanske filmske komedije. Analiza filma Amici miei (Mario Monicelli, 1975)
 13. Massimo Troisi - južnjačka komedija. Analiza filma Non ci resta che piangere (Massimo Troisi, Roberto Benigni, 1984)
 14. Roberto Benigni - nova talijanska komedija. Analiza filma La vita è bella (Roberto Benigni, 1997)
 15. Suvremena talijanska komedija: Aldo, Giovanni e Giacomo (Chiedimi se sono felice, 2000), Gabriele Muccino, Silvio Soldini, Paolo Virzì i drugi

Ishodi učenja
 1. Upoznavanje s načinom korištenja audiovizualnih materijala u nastavi
 2. Upoznavanje s kulturom i civilizacijom Italije preko filma
 3. Upoznavanje s talijanskim dijalektima i govornim jezikom preko filma
 4. Upoznavanje talijanske povijesti, kulture i društva kroz film
 5. Upoznavanje s najboljim i najpoznatijim filmovima iz povijesti talijanske komedije
 6. Upoznavanje s analizom filmova te prikazivačkim obrascima i konvencijama tipicnima za filmski jezik
 7. Studenti bi trebali moći primijeniti naučene temeljne spoznaje o filmu u analizi i tumačenju filmskih djela
 8. Studenti će moći prepoznati i definirati osnovne filmološke pojmove nužne za analizu audiovizualnog djela
Metode podučavanja
Metode podučavanja vezane su za podučavanje analize i razumijevanja filma, ali i korištenja audiovizualnih materijala u nastavi. Kod studiranja stranog jezika važno je podučiti studente ne samo jeziku i lingvistici već i kulturološkim i umjetničkim posebnostima područja na kojima se određeni jezik govori. Studenti pogledaju filmove prije dolaska na nastavu, a na nastavi se analiziraju isječci iz filmova u kojima se obraća pozornost na filmski jezik, ali i kulturološke, povijesne i jezične fenomene koji se pojavljuju u filmovima. Tijekom predavanja studenti sudjeluju u diskusijama i dijelovi filmova zajednički se analiziraju. Na seminarima se posebna pozornost posvećuje tehničkim aspektima filmskog jezika te se zajedno sa studentima analiziraju inserti iz filma i objašnjavaju se osnovni elementi filmskog jezika kao što su montaža, kadrovi, planovi, rakursi, itd. Na predavanjima se uz filmološku analizu više pažnje posvećuje kulturološkoj dimenziji odabranih filmova i autora. Budući da je kolegij namijenjen studentima stranog jezika, jednaka pozornost posvećena je kulturološkim, povijesnim, filmološkim i lingvističkim aspektima.
Metode ocjenjivanja
Kod ocjenjivanja uzimaju se u obzir pohađanje i sudjelovanje u nastavi, seminarski rad i završni usmeni ispit. Za vrijeme trajanja kolegija studenti moraju poloziti seminarski rad o poznavanju filmskog jezika. Teme seminarskog rada vezane su za plan i program kolegija. Završna ocjena zbroj je tri ključna faktora u sljedećem omjeru: 50% usmeni ispit, 25% pohađanje nastave i zalaganje na satu (sudjelovanju u diskusijama i sl.), 25% seminarski rad.

Obavezna literatura
 1. D'Amico, Masolino, La commedia all'italiana: il cinema comico in Italia dal 1945 al 1975, Il Saggiatore, Milano, 2008
 2. Verdone, Mario, Storia del cinema italiano, Newton Compton, Roma, 1995
 3. Giacovelli, Enrico, La commedia all'italiana, Gremese, Roma, 1995
Dopunska literatura
 1. Bispuri, Ennio, Totò Principe Clown, Alfredo Guida, Napoli, 1997
 2. Faldini, Franca, Totò: storia di un buffone serissimo, Oscar Mondadori, Milano, 2004
 3. Giacovelli, Enrico, Breve storia del cinema comico in Italia, Lindau, Torino, 2002
 4. Canova, Gianni, Neo-com: la nuova commedia italiana, Marsilio, Venezia, 2012
 5. Grande, Maurizio, La commedia all'italiana, Bulzoni editore, Roma, 2003

Izborni predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 2. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar