Talijansko pjesništvo 13. stoljeća (I. skupina)

Naziv
Talijansko pjesništvo 13. stoljeća (I. skupina)
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
64254
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
  2. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar