Uvod u provincijalnu arheologiju

Naziv
Uvod u provincijalnu arheologiju
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
142652
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Usvajanje znanja i razumijevanja o ustroju rimske državne uprave i razvoju urbanizma na području Hrvatske koja danas zauzima dijelove dvaju rimskih provincija i jedne italske regije. Isto tako studenti mogu usvojiti znanje i razumijevanje o drugim rimskim provincijama, kao i osnovna znanja o ustroju rimske vojske kao jedne od nositeljica romanizacije i romaniziranja.
Sadržaj

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći interpretirati arheološke podatke iz Hrvatske u odnosu na druge provincije
 2. Studenti će moći povezati i integrirati stečena znanja i vještine
 3. Student će moći steći znanja i vještine koji su nužni za daljnji rad na diplomskom studiju arheologije
 4. Studenti će moći usvojiti znanja o kronologiji rimskog vojnog napredovanja u Iliriku
 5. Studenti će moći smjestiti usvojena znanja u kontekst razvoja i ustroja Rimskog carstva
 6. Studenti će moći razumjeti osnovne elemente rimskog urbanizma
Metode podučavanja
Predavanje.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit koji se temelji na sadržajima iz predavanja i zadane literature.

Obavezna literatura
 1. M. Sanader, Antički gradovi u Hrvatskoj, Zagreb 2004.
 2. M. Suić, Antički grad na istočnom Jadranu, Zagreb 2003.
 3. N. Cambi, Antika, Zagreb 2002.
 4. M. Sanader, Grci na otocima i obali istočnog Jadrana, u: M. Sanader, Imago provinciarum, Zagreb 2008, str. 51-59.
 5. M. Sanader, Rimski limes u Hrvatskoj, u: M. Sanader, Imago provinciarum, Zagreb 2008, str. 103-110.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 5. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar