Avestički ili staroperzijski seminar 1

Naziv
Avestički ili staroperzijski seminar 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
2
Šifra
148950
Semestri izvođenja
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. 1. Student će moći u okviru raznovrsnih tradicionalnih i suvremenih gramatičkih pristupa opisati i objasniti fonološke, morfološke i sintaktičke kategorije u staroiranskom jeziku (staroperzijskom ili avestičkom) i usporediti ih i povezati s indoeuropskim jezičnim stanjem, a i s hrvatskim jezičnim sustavom na koji ih treba naučiti primjereno prevoditi.
  2. 2. Student će moći identificirati i opisati glasovne promjene u staroiranskom i staroindoarijskom u odnosu na indoiranski i indoeuropski.
  3. 3. Student će se moći koristiti znanjem o glasovnim promjenama kako bi usporedio oblike u staroindijskome jezičnome sustavu s oblicima staroiranskoga jezičnoga sustava.
  4. 4. Student će moći sažeti i protumačiti smisao tekstova na staroperzijskome ili avestičkome jeziku.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura