Češka korpusna lingvistika

Naziv
Češka korpusna lingvistika
Organizacijska jedinica
Katedra za češki jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
81440
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar