Buddhistički hibridni sanskrt 1

Naziv
Buddhistički hibridni sanskrt 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
2
Šifra
161554
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
  2. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
  3. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar