Etika i estetika britanskog modernizma

Naziv
Etika i estetika britanskog modernizma
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS bodovi
6
Šifra
161135
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij