Indoeuropska lingvistika

Naziv
Indoeuropska lingvistika
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
160833
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar