Osnove judeo-španjolskog

Naziv
Osnove judeo-španjolskog
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
147584
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 3. semestar