Srednjoeuropski horizonti poljske književnosti

Naziv
Srednjoeuropski horizonti poljske književnosti
Organizacijska jedinica
Katedra za poljski jezik i književnost
ECTS bodovi
4
Šifra
160796
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij