Poredbena gramatika indoeuropskih jezika - armenski

Naziv
Poredbena gramatika indoeuropskih jezika - armenski
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
125561
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
  2. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
  3. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
  4. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
  5. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
  6. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
  7. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
  8. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij