Europske regije i hrvatska povijest 19. stoljeća

Naziv
Europske regije i hrvatska povijest 19. stoljeća
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
6
Šifra
51266
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
  1. Jednopredmetna grupa: 4 knjige; dvopredmetna grupa: 3 knjige; A. J. Taylor, Habsburška monarhija 1809?1918. godine, Zagreb 1990. S. K. Pavlović, Istorija Balkana, Beograd 2001., str. 5-335 D. Dukovski, Povijest Srednje i Jugoistočne Europe 19. i 20. stoljeća, Zagreb 2005. (knj. I, str. 11-280; knj. II, str. 17-56) P. Wandycz, Cijena slobode: Povijest Srednjoistočne Europe, Zagreb 2004., 167-247 H. Haselsteiner, Ogledi o modernizaciji u Srednjoj Europi, Zagreb 1997.
Dopunska literatura
  1. Jednopredmetna grupa: 5 knjiga; dvopredmetna grupa: 3 knjige; 1. Č. Popov, Građanska Evropa, Novi Sad 1989. (sve o Habsburškoj monarhiji i Balkanu) 2. M. Gleni, Balkan 1804.-1999. godine, knj. I, Beograd 2001. 3. E. Zöllner, Povijest Austrije, Zagreb 1997., 220-291 4. P. Hanák (ur.), Povijest Mađarske, Zagreb 1995., 113-223 5. G. Procacci, Povijest Talijana, Zagreb 1996., 163-282 6. I. Banac, Nacionalno pitanje u Jugoslaviji, Zagreb 1988., 5-215 7. Ch. Jelavich, Južnoslavenski nacionalizmi, Zagreb 1992. 8. M. Todorova, Imaginarni Balkan, Beograd 1999. 9. T. Stojanović, Balkanski svetovi: prva i poslednja Evropa, Beograd 1997. 10. K. Kazer, Porodica i srodstvo na Balkanu: Analiza jedne kulture koja nestaje, Beograd 2002. 11. T. Berend - G. Ránki, Evropska periferija i industrijalizacija 1780.-1914., Zagreb 1996. 12. P. Berger, Kapitalistička revolucija, Zagreb 1995. 13. I. Bibó - T. Huszár - J. Szűcz, Regije evropske povijesti, Zagreb 1995. 14. J. Matuz, Osmansko carstvo, Zagreb 1992. (sve o Balkana u 19. stoljeću) 15. M. Mazower, Balkan: Kratka povijest, Zagreb 2003. 16. A. Rossos, Rusija i Balkan ... 1908-1914., Zagreb 1992. 17. W. M. Johnson, Austrijski duh. Intelektualna i društvena povijest 1848.-1938., Zagreb 1993. 18. F. Longvort, Stvaranje Istočne Evrope, Beograd 2002., str. 171-280 19. P. Korunić, Rasprava o izgradnji moderne hrvatske nacije: Nacija i nacionalni identitet, Sl. Brod 2006. 20. P. Korunić, Jugoslavizam i federalizam u hrvatskom nacionalnom preporodu, Zagreb 1989. 21. C. A. Macartney, The Habsburg Empire 1790-1918, New York 1968 22. B. Jelavich, History of the Balkans, Cambridge 1983, sv. 2 23. Marvin R. Jackson - John R. Lampe, Balkan Economic History 1550-1950, Bloomington 1982 24. Michael R. Palairet, The Balkan Economies C. 1800-1914, Cambridge: University Press, 2003 25. Jacques Le Rider, Mitteleuropa, Zagreb 1998. 26. H. Seton-Watson, Nacije i države, Zagreb 1980., 13-230 27. R. A. Houston, Literacy in Early Modern Europe: Culture and Education 1500-1800, London 1988 28. I. G. Toth, Literacy and Written Culture in Early Modern Central Europe, Budapest - New York 2000 29. Povijest pojedinih naroda na području Srednje i Jugoistočne Europe: 1-2 sinteze prema izboru

Izborni predmet na studijima
  1. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4. semestar