Europski, brazilski i afrički portugalski

Naziv
Europski, brazilski i afrički portugalski
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
117656
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Prepoznati i objasniti specifičnosti problematike horizontalne i vertikalne jezične raznolikosti, odnosno varijacija unutar jednog jezičnog sustava
  2. Razlučiti "unutarjezične" od izvanjezičnih čimbenika (često rezultata jezične politike) koji igraju ulogu u sferi jezične raznolikosti
  3. Identificirati i navesti sociolingvističke i povijesne uzroke dijatopijske varijacije u okviru sustava portugalskog jezika
  4. Prepoznati jezična obilježja u kojima se očituju različiti vanjski jezični utjecaji (jezici u kontaktu), odnosno različit dijakronijski razvoj inačica portugalskog jezika u Portugalu, Brazilu i afričkim luzofonim zemljama (Angoli i Mozambiku)
  5. Identificirati fonetska (fonološka), morfološka i sintaktička obilježja europskog portugalskog relevantna za poredbeno proučavanje s brazilskim i "afričkim" portugalskim
  6. Ustanoviti specifičnosti leksika i semantičkih mehanizama inačica portugalskog jezika u Brazilu i afričkim luzofonim zemljama (Angoli i Mozambiku) u usporedbi s europskim portugalskim te njima prilagoditi pristup analizi jezičnih struktura
  7. Razlikovati i uspoređivati varijetete portugalskog jezika u Portugalu, Brazilu i afričkim luzofonim zemljama (Angoli i Mozambiku), putem analize jezičnih struktura na različitim razinama lingvističkog opisa - fonološkoj (fonetskoj), morfološkoj, sintaktičkoj, leksičkoj i semantičkoj - u govornom i pisanom diskursu
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 3. semestar