EU i međunarodne organizacije

Naziv
EU i međunarodne organizacije
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
124214
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Lektorske vježbe
30

Cilj
Cilj je ovoga kolegija da se studenti kroz predavanja upoznaju sa strukturom i načinom funkcioniranja Europske unije, a kroz vježbe nauče prevoditi tekstove vezane uz Europsku uniju, bilo da je riječ o novinskim člancima o Uniji ili o tekstovima kakve produciraju institucije same Unije (npr. direktive, uredbe, mišljenja; web stranice, brošure). Studenti se do kraja kolegija moraju naučiti služiti relevantnim tiskanim i elektroničkim resursima te sastavljati vlastite glosare terminologije. Kompetentno i argumentirano mogu braniti vlastiti prijevod ili se kritički osvrnuti na tuđi.
Sadržaj
 1. Osnovne informacije o EU. Vježbe prevođenja s engleskog na hrvatski tekstova o EU.
 2. Struktura i organizacija EU: institucije i njihovo funkcioniranje, 1. dio. Vježbe prevođenja s engleskog na hrvatski tekstova o institucijama EU.
 3. Struktura i organizacija EU: institucije i njihovo funkcioniranje, 2. dio. Vježbe prevođenja s hrvatskog na engleski tekstova o institucijama EU.
 4. Povijest EU-a: ključni datumi i dokumenti. Proširenja EU. Vježbe prevođenja u oba pravca.
 5. Politike EU. Vježbe prevođenja u oba pravca tekstova o politikama EU.
 6. Službeni jezici Unije. Politika višejezičnosti. O prevođenju za institucije EU-a. Gostovanje relevantnih osoba iz prevoditeljskih službi EU.
 7. O prevođenju pravne stečevine EU. Vježbe prevođenja pravne stečevine na hrvatski.
 8. Temeljna prava i slobode građana EU. Vježbe prevođenja relevantnih vrsta dokumenata na hrvatski.
 9. Jedinstveno tržište. Vježbe prevođenja relevantnih dokumenata na hrvatski.
 10. Ekonomska i monetarna unija (EMU). Vježbe prevođenja relevantnih dokumenata na hrvatski.
 11. Hrvatska i EU. Vježbe prevođenja hrvatskih zakonodavnih tekstova na engleski.
 12. Vježbe prevođenja hrvatskih zakonodavnih tekstova na engleski.
 13. MMF. Vježbe prevođenja relevantnih dokumenata u oba pravca.
 14. Svjetska banka. Vježbe prevođenja relevantnih dokumenata u oba pravca.
 15. UN i OESS. Vježbe prevođenja relevantnih dokumenata u oba pravca

Ishodi učenja
 1. samostalno prevoditi različite vrste tekstova za potrebe institucija Europske unije, kao i tekstova o Europskoj uniji
 2. služiti se tiskanim i elektroničkim izvorima (rječnicima, terminološkim bazama, paralelnim tekstovima) te dolaziti do informacija potrebnih za prevođenje takvih tekstova
 3. izrađivati pojmovnike stručnog nazivlja za potrebe prevođenja takvih tekstova
 4. uočiti prijevodne probleme i riješiti ih odabirom primjerenih prijevodnih strategija i postupaka
 5. revidirati/lektorirati vlastite i tuđe prijevode
 6. ispravno procijeniti vrijeme potrebno za prijevod nekog teksta s obzirom na njegovu duljinu i zahtjevnost te upravljati vlastitim prijevodnim procesom poštujući rokove
Metode podučavanja
Predavanja, studentske prezentacije, individualni i grupni rad na prijevodnim zadacima, rasprave, e-učenje.
Metode ocjenjivanja
Ispit je pisani, a sastoji se od testa znanja i od prijevoda u oba pravca.

Obavezna literatura
 1. Wagner, E., S. Bech & J. M. Martinez. 2002. Translating for the European Institutions. Manchester: St. Jerome Publishing.
 2. Šarčević, S., ur. 2001. Legal Translation, Preparation for Accession to the European Union. Rijeka: Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci.
Dopunska literatura
 1. Key facts and figures about the European Union, European Commission, 2004
 2. Pinder, J., The European Union, A very Short Introduction, OUP, 2001.

Obavezan predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij