Filmologija: Hrvatski žanrovski film

Naziv
Filmologija: Hrvatski žanrovski film
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
132090
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Omogućiti studentima slojevit uvid u teoriju i praksu zanra u hrvatskom filmu, razviti sposobnosti analize i interpretacije različitih aspekata i pristupa filmskom zanru u Hrvatskoj i u drugim filmskim sredinama.
Sadržaj
 1. 1. Uvod. Metodološka razrada. Temeljne odrednice i problemi kategorije filmskog žanra
 2. 2. Počeci žanrovskog filma u Hrvatskoj
 3. 3. Žanr u ranom hrvatskom filmu. Oktavijan Miletić
 4. 4. Problem žanra u socijalizmu. Počeci partizanskog filma.
 5. 5. Hrvatski žanrovski film 1950-ih 1.
 6. 6. Hrvatski žanrovski film 1950-ih 2. Branko Bauer.
 7. 7. Hrvatski žanrovski film 1960-ih i 1970-ih 1. Partizanski film. Obrad Gluščević, Veljko Bulajić, Stipe Delić, Mate Relja
 8. 8. Hrvatski žanrovski film 1960-ih i 1970-ih 2
 9. 9. Žanrovski film i modernizam 1970-ih i 1980-ih. Krešo Golik, Rajko Grlić, Krsto Papić.
 10. 10. Povratak Branka Bauera. Dječji i ratni/partizanski film
 11. 11. Hrvatski kriminalistički film i triler 1980-ih. Živorad Tomić, Dejan Šorak.
 12. 12. Hrvatski kriminalistički film, triler i film fantastike. Žanrovsko stvaralaštvo Zorana Tadića.
 13. 13. Sudbina žanrovskog filma 1990-ih. Vinko Brešan, Lukas Nola
 14. 14. Noviji hrvatski ratni film. Kristijan Milić, Zvonimir Jurić i Goran Dević.
 15. 15. Novija komedija u hrvatskom igranom filmu. Snježana Tribuson, Ognjen Sviličić.

Ishodi učenja
 1. Prepoznati, opisati i analizirati fenomen zanrovskog u hrvatskom filmu
 2. Prepoznati, opisati i analizirati razne odnose prema fenomenu zanrovskog u hrvatskom filmu u razlicitim razdobljima povijesti
 3. Prepoznati, klasificirati i objasniti stilske komponente pristupa zanru u razlicitim epohama.
 4. Samostalno isplanirati, provesti i napisati vlastito istrazivanje o zanrovskim fenomenima u hrvatskom filmu
Metode podučavanja
Predavanje, seminar (analiza i tumačenje historiografskih tekstova, kao i filmskih inserata uz raspravu), uporaba digitalnog projektora i računala.
Metode ocjenjivanja
Predavanja su obavezna. Ocjena se sastoji od dva segmenta. 1.) rad u kolegiju 2.) ispit koji se obavlja na jedan od slijedećih načina: a) seminarski rad b) usmenim ispitom: obavezna literatura + pet članaka/poglavlja iz izborne literature, ili jednu knjigu i jedan članak/poglavlje. (članci iz F. enciklopedije, baš kao i članci iz F. leksikona računaju se kao jedna knjiga).

Obavezna literatura
 1. Gilić, Nikica, 2010, Uvod u povijest hrvatskog igranog filma, Zagreb: Leykam International; drugo izdanje 2011. (koncentrirati se na žanrovski film)
Dopunska literatura
 1. Peterlić, Ante, 2011, Iz povijesti hrvatske filmologije i filma, Zagreb: Leykam International (poglavlja o žanrovskim (ili paražanrovskim) filmovima i stvaraocima – Zoran Tadić, Mate Relja, Oktavijan Miletić, Krešo Golik, H-8...). - ll- , 2010, Filmska čitanka, Zagreb: HFS (SEGMENT O FILMSKOM ŽANRU) Peterlić, Ante i Majcen, Vjekoslav, 2000, Oktavijan Miletić, Zagreb: Hrvatski državni arhiv-Hrvatska kinoteka. Stanković, Petar, 2010, „Je mogoče o jugoslovenskem partizanskem filmu govoriti kot o žanru?“ , KINO! , (III), br. 10. Ljubljana. Šakić, Tomislav, 2009, „Filmski svijet Veljka Bulajića. Poprište sukoba kolektivnog i privatnog“ Hrvatski filmski ljetopis br. 57/8 (XV) Škrabalo, Ivo, 2006, Dvanaest filmskih portreta, Zagreb: V. B. Z. Škrabalo, Ivo, 1998, 101 godina filma u Hrvatskoj 1896-1997. Zagreb: Nakladni zavod Globus. (POGLAVLJA O IGRANOM FILMU) Turković, Hrvoje, 2010, Nacrt filmske genologije, Zagreb: Matica hrvatska. -ll- 2005, «Filmske pedesete», u Hrvatski filmski ljetopis, br. 41 (XI), str. 122-132. Velisavljević, Ivan, 2013, „Žanrovski model filmova Živorada Tomića“, u Hrvatski filmski ljetopis, br. 72 Zečević, Slaven, 2009, „Put do Opsade. Cjelovečernji igrani filmovi Branka Marjanovića.“, Hrvatski filmski ljetopis, br. 57-8 (XV). -ll- 2008, „Večera kod Vidasa – neobavezan uvod u prvijenac Nikole Tanhofera Nije bilo uzalud“, Hrvatski filmski ljetopis, br. 53 (XIV). -ll- 2006, Naplavina, u 3-2-1, KRENI! Zbornik u povodu 70. rođendana Ante Peterlića, Zagreb: Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost. Zvijer, Nemanja, 2009, „Ideologija i vrednosti u jugoslovenskom ratnom spektaklu“ “ Hrvatski filmski ljetopis br. 57/8 (XV) Wurm, Barbara, 2010, „Partisan Film & Genre Mimicry: A Historical Survey“ , KINO! , (III), br. 10. Ljubljana.
 2. Altman, Rick, 1999, Film/Genre, London: BFI. Bratton, Jacky et al, 1994, Melodrama: Stage, Picture, Screen, London: BFI. Čegir, Tomislav, 2012, Filmski prostori. Hrvatske rekonstrukcije američkog žanrovskog filma, Zagreb: Hrvatsko društvo filmskih kritičara Čegir, Tomislav, 2005, «Tadić o Tadiću. Razgovor s Zoranom Tadićem» u Hrvatski filmski ljetopis br. 43. (XI) Čolić, Milutin, 1984, Jugoslovenski ratni film I. i II. Beograd: Institut za film, Titovo Užice: Vesti. Filmska enciklopedija I-II, 1986-1990, JLZ «Miroslav Krleža» (ČLANCI O AUTORIMA HRV. IGRANOG FILMA i o FILMSKIM ŽANROVIMA). Filmski leksikon, 2003, Zagreb: LZ «Miroslav Krleža» (ČLANCI O HRV. AUTORIMA i o FILMOVIMA). Gilić, Nikica, 2014. Promjene u prikazu rata u novijem hrvatskom igranom filmu. Stil, umjetnost, ideologija, u Facing the Present: Transition in Post-Yugoslavia, ur. Renate Hansen-Kokoruš, Hamburg: Verlag Dr. Kovač (Grazer Studien zur Slawistik) -ll- 2012, “Film Živi i mrtvi Kristijana Milića – poteškoće “zauimanja strana” u ratu u Bosni i Hercegovini (te u okolnim državama)”, KINO!, (V), br. 17/18., str. 146-156 i 359. Ljubljana. -ll- 2010, “ Ne okreći se sine Branka Bauera: stil i ideologija ratne (partizanske) melodrame”, KINO! , (III), br. 10., str. 82-91, 327-8. Ljubljana. -ll- 2008, „Novija recepcija hrvatskog igranog filma 1950-ih – slučaj filma H-8... Nikole Tanhofera“ u Komparativna povijest hrvatske književnosti, zbornik radova X, Književni krug Split, str. 122-134. -ll- 2007, Filmske vrste i rodovi, Zagreb: AGM -ll- 2006, «Iluzija stvarnosti. Godišnja doba Petra Krelje kao granični film», u Hrvatski filmski ljetopis, br. 48 (XII). -ll- 2005, «Predratna psihoza: slike tridesetih u Izbavitelju Krste Papića» , u Komparativna povijest hrvatske književnosti VII, Književni krug Split. Str. 260-272. Također u: Hrvatski filmski ljetopis, 2010, br. 61. Krelja, Petar; Turković, Hrvoje i Zečević, Slaven, 2008, „Biofilmografski razgovor s Radojkom Tanhofer: „Drugarice, jel bi ti u montažu?“, Hrvatski filmski ljetopis, br. 54 (XIV). Krelja, Petar, 2007, „Hrvatski Chabrol (Zoran Tadić, 1941-2007)“; Hrvatski filmski ljetopis, br. 51. -ll- 1997, Golik, Zagreb: Hrvatski državni arhiv-Hrvatska kinoteka. Langford, Barry, 2005, Film Genre: Hollywood and Beyond, Edinburgh, Edinburgh UP. Lučić, Krunoslav, 2011, „Die Figur des Kindes und des Jugendlichen im kroatischen Autoren-, Genre- und Kinderspielfilm nach dem Zweiten Weltkrieg, u: Kind und Jugendlicher in der Literatur und im Film Bosniens, Kroatiens und Serbiens: Tagunhsband ur. Renate Hansen-Kokoruš i Elena Popovska. Hamburg: Dr. Kovač Verlag. Majcen, Vjekoslav i Turković, Hrvoje, 2003, Hrvatska kinematografija, Zagreb: Ministarstvo kulture (osobito uvodna poglavlja). Majcen, Vjekoslav, 2001, Obrazovni film, Zagreb: Hrvatski državni arhiv – Hrvatska kinoteka. -ll- 1998, Hrvatski filmski tisak do 1945., Zagreb: Hrvatski državni arhiv-Hrvatska kinoteka Mileta, Silvestar, 2009, „Tko pjeva zlo ne misli – kritička recepcija i kvaliteta“, Hrvatski filmski ljetopis br. 59 (XV). Musabegović, Senadin, 2009, „Totalitarizam i jugoslavensko ratno iskustvo (primjer Sutjeske Stipe Delića) “ Hrvatski filmski ljetopis br. 57/8 (XV). Pavičić, Jurica, 2005, «Lopta i čekić. Kolektiv i individua u Golikovom filmu Plavi 9» u Hrvatski filmski ljetopis br. 44. (XI) -ll- 2004, «Žudnja vlasti i vlast nad žudnjom. Samo jednom se ljubi Rajka Grlića», u Hrvatski filmski ljetopis br. 40. (X)

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar