Filozofija roda

Naziv
Filozofija roda
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
4
Šifra
37082
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Studentice i studenti će se osposobiti za analizu osnovnih epistemologijskih modela koji se primjenjuju pri tumačenju političkih i društvenih fenomena. Također, studentice i studenti će se osposobiti za primjenu različitih argumentacijskih postupaka na konkretne filozofijske probleme u interdisciplinarnom kontekstu. Također, uvježbat će se metode komentiranja u javnim istupima sa stajališta teoretske i praktičke filozofije, napose kad je riječ o aktualnim i prijepornim društvenim temama, kritički procjenjivati relevantnu stručnu literaturu te komunicirati filozofijsko-rodne ideje i probleme stručnoj i zainteresiranoj javnosti.
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
  2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
  3. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
  4. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
  5. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij