Fonetika i fonologija hebrejskog jezika

Naziv
Fonetika i fonologija hebrejskog jezika
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
94691
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Usvajanje fonetskog sustava i fonologije hebrejskoga jezika.
Sadržaj
 1. Uvod u hebrejsku fonologiju i fonetiku.
 2. Fonološki sustav hebrejskog jezika.
 3. Fonološki sustav prasemitskog jezika.
 4. Dvousneni suglasnici.
 5. Zubni suglasnici.
 6. Sonanti.
 7. Sibilanti.
 8. Mekonepčani suglasnici.
 9. Faringalni i laringalni suglasnici.
 10. Polusamoglasnici.
 11. Samoglasnici.
 12. Dvoglasi.
 13. Glasovne promjene.
 14. Struktura sloga.
 15. Naglasak i promjene vezane uza nj.

Ishodi učenja
 1. objasniti i upotrijebiti osnovnu lingvističku aparaturu na različitim razinama proučavanja jezika i primijeniti je u analizi fonetike i fonologije hebrejskoga jezika
Metode podučavanja
Predavanja. Mješovito e-učenje. Samostalni zadaci.
Metode ocjenjivanja
Pohađanje nastave. Pismeni ispit. Usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Moscati, Sabatino, Spitaler, Anton, Ullendorf, Edward & Soden, Wolfram von, An Introduction to the Comparative Grammar of the Semitic Languages: Phonology and Morphology, Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1964
 2. Weingreen, J, A Practical Grammar for Classical Hebrew, Clarendon Press – Oxford University Press, Oxford – New York, 21959 (ISBN 0-19-8154422-4)
 3. Stähli, Hans-Peter, Hebräisch-Kurzgrammatik, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1985 (ISBN 3-525-52177-4)
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar