Fonetska korekcija (NM)

Naziv
Fonetska korekcija (NM)
Organizacijska jedinica
Centar za obrazovanje nastavnika
ECTS bodovi
4
Šifra
120100
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Auditorne vježbe
15

Cilj
Osposobiti studente za uočavanje izgovornih pogrešaka kod učenika stranih jezika i za samostalan rad na njihovu ispravljanju.
Sadržaj
 1. tjedan Predavanja (3P) Uvodno predavanje, upoznavanje s kolegijem, sustavom za učenje na daljinu Omega, studentskim zadacima, dinamikom izvođenja vježbi etc. Određenje fonetske korekcije. Metode fonetske korekcije. Principi VTS-a.
 2. tjedan Predavanja (3P) Vrednote govornoga jezika. Sustav grešaka. Fonetska korekcija po verbotonalnoj metodi. Fonetske karakteristike glasova. Visinska optimala glasova. Određivanje visinskih karakteristika glasova. Uvjeti fonetske korekcije.
 3. tjedan Predavanja (3P) Sustav grešaka – razlika između očekivanog i stvarnog sustava grešaka. Određivanje sustava grešaka. Analiza primjera grešaka govornika različitih jezika koji uče hrvatski kao strani. Određivanje uvjeta fonetske korekcije za ispravljanje pojedine greške. Analiza odnosa visine i napetosti kod afrikata i frikativa. Auditivno prepoznavanje materinskog jezika govornika i izbor greške za korekciju na temelju snimke.
 4. tjedan Predavanja (3P) Aparat iz serije aparata SUVAG – SUVAG Lingua. Rukovanje aparatom. Postupak pripreme materijala za korekciju. Određivanje principa za pripremu materijala na temelju primjera. Postupak korekcije.
 5. tjedan Predavanja (3P) Dinamika provođenja fonetske korekcije. Struktura sesije. Simulacija sesije fonetske korekcije. Ponavljanje i priprema za test.
 6. tjedan Vježbe (2V) Kolokvij.
 7. tjedan Vježbe (3V) Hospitacije u Croaticumu. Izbor studenta za individualni rad.
 8. tjedan Vježbe (1V)* Snimanje studenta u studiju Odsjeka za fonetiku. (*u jedan sat vježbi ulazi snimanje prije i poslije korekcije)
 9. Vježbe ** Individualne sesije (** individualne sesije traju cca pola sata tako da deset obveznih sesija vremenski odgovara osam sati vježbi).
 10. Vježbe** Individualne sesije (** individualne sesije traju cca pola sata tako da deset obveznih sesija vremenski odgovara osam sati vježbi).
 11. Vježbe** Individualne sesije (** individualne sesije traju cca pola sata tako da deset obveznih sesija vremenski odgovara osam sati vježbi).
 12. Vježbe** Individualne sesije (** individualne sesije traju cca pola sata tako da deset obveznih sesija vremenski odgovara osam sati vježbi).
 13. Vježbe** Individualne sesije (** individualne sesije traju cca pola sata tako da deset obveznih sesija vremenski odgovara osam sati vježbi).
 14. Vježbe** Individualne sesije (** individualne sesije traju cca pola sata tako da deset obveznih sesija vremenski odgovara osam sati vježbi).
 15. tjedan Vježbe (1V) Završna izlaganja

Ishodi učenja
 1. Nabrojati metode fonetske korekcije
 2. Odrediti sustav grešaka na temelju kontrastivne analize fonoloških sustava i individualnih karakteristika u izgovoru pojedinca
 3. Primijeniti Verbotonalnu metodu fonetske korekcije na ispravljanje određene greške
 4. Pripremiti materijal za fonetsku korekciju
 5. Koristit aparat SUVAG LINGUA za fonetsku korekciju
 6. Provesti fonetsku korekciju za ispravljanje određene greške
Metode podučavanja
predavanja vježbe mješovito e-učenje samostalni zadaci
Metode ocjenjivanja
Redovitost pohađanja nastave i pripremljenost za nastavu (zadaće i sudjelovanje u nastavi) (10%), Redovito izvršavanje planiranih obveza u praktičnom dijelu kolegija (10%). Uspjeh na testu (30%) Ocjena rezultata praktičnog rada (50%). (Ocjenu praktičnog rada čini ocjena programa i dnevnika korekcije (50%) i procjena uspješnosti ispravljanja izabrane izgovorne pogreške (50%)).

Obavezna literatura
 1. Tomić, D. (2014) Fonetska korekcija – skripta (Interni materijal na kolegiju)
 2. Mildner, V. (1991), Najčešće greške u percepciji engleskog jezika u osoba kojima je materinski jezik hrvatski. Zbornik savjetovanja Društva za primijenjenu lingvistiku Hrvatske "Prožimanje jezika i kultura" (Urednici: M. Andrijašević i Y. Vrhovac), Zagreb, 165 - 173.
 3. Mildner, V. (1999). Odpravljanje izgovornih napak v maternem in tujem jeziku. Skripta 3: Zbornik za učitelje slovenščine kot drugega/tujega jezika (ur. M. Bešter). 13-21. (rukopis prijevoda na hrvatski)
 4. Vuletić, B. (1965). Fonetska korekcija prema principima Verbo-tonalnog sistema primijenjena na engleski jezik. Živi jezici, VII, 3-4, 17-31.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 4. Fonetika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 9. Kroatistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 10. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 11. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 12. Povijest umjetnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 13. Slovački jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 14. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 15. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 16. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 17. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 18. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Ruski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij