Fonetske vježbe iz talijanskog jezika

Naziv
Fonetske vježbe iz talijanskog jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
1
Šifra
36054
Semestri izvođenja
zimski, ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
razviti sposobnost kontrole i upravljanja izgovornim organima; usvajanje glasova različitih od onih u L1; uočavanje i percepcija poteškoća u izgovoru talijanskih glasova.
Sadržaj
 1. vježbanje talijanske grafije
 2. konsonanti,
 3. vokali; dvoglasi i troglasi
 4. naglasak, slog, intonacija

Ishodi učenja
 1. pravilno izgovoriti geminate i ostale konsonante koji se razlikuju od onih u L1
 2. pravilan izgovor zatvorenih i otvorenih vokala
 3. pravilan izgovor intervokalskog glasa s i početnog glasa c
 4. usvajanje tipičnih inicijalnih, medijalnih i finalnih konsonantskih skupina
 5. pravilan izgovor upitnih, izjavnih i usklično-upitnih rečenica
Metode podučavanja
fonetski laboratorij
Metode ocjenjivanja
položio/nije položio

Obavezna literatura
 1. Trifone, P., Palermo, M., (2007) Grammatica italiana di base, pp. 1-28, Bologna, Zanichelli
 2. Costamagna, L., (1996) Pronunciare Italiano, Perugia, Guerra Edizioni
 3. Canepari, L., (1999), Dizionario di fonetica, Bologna, Zanichelli
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2. semestar
 2. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 2. semestar