Francuska književnost 21. stoljeća

Naziv
Francuska književnost 21. stoljeća
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
125537
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Razvijanje književnoteorijske, književnoanalitičke i jezične kompetencije studenata.
Sadržaj
 1. Uvod: francuska književnost na pragu stoljeća: tragovi i smjernice.
 2. Uvod: francuska književnost na pragu stoljeća: tragovi i smjernice.
 3. Jean-Philippe Toussaint : La Télévision. Analiza prema metodama opisanim u Sadržaju kolegija (isto se odnosi na sve dolje navedene autore)
 4. Jean-Philippe Toussaint : Fuir / Faire l’amour
 5. Eric Chevillard : Le vaillant petit tailleur
 6. Eric Chevillard : Démolir Nisard
 7. Lydie Salvayre : Portrait de l’écrivain en animal domestique
 8. Philippe Delerm : La première gorgée de bierre et autres plaisirs minuscules
 9. Olivier Adam : Passer l’hiver
 10. Olivier Adam : A l’abri de rien
 11. Michel Houellebecq : La possibilité d’une île
 12. Michel Houellebecq : La carte et le territoire
 13. Régis Jauffret : Univers, Univers
 14. Régis Jauffret : Microfictions
 15. Antoine Volodine : Des anges mineurs

Ishodi učenja
 1. 1. Demonstrirati povećanu jezičnu kompetenciju, odnosno vještinu pismenog i usmenog izražavanja na francuskom, s obzirom na specifičnosti književnog, kritičkog i teorijskog diskursa
 2. 2. Analizirati i komentirati različite prozne koncepcije, umjetničke pretenzije, poetička i ideološka usmjerenja autora reprezentativnih za francusku i frankofone književnosti na početku 21. stoljeća
 3. 3. Identificirati kulturološke, svjetonazorske i stilske poveznice među suvremenim francuskim autorima, odnosno specifično francuska obilježja u kontekstu današnje svjetske proze
 4. 4. Utvrđivati intelektualne i umjetničke izvore relevantnih pisaca, njihov odnos prema književnoj tradiciji i prema društvenom kontekstu, specifičnost njihova autorskog glasa
 5. 5. Uspoređivati i komentirati ideološke zasade, kompozicijske i pripovjedne strategije, temeljne motive, stilske odabire te recepcijske dosege pojedinih djela
 6. 6. Interaktivno tj. dijaloški izlagati, integrirajući dobivene komentare u pripremljeni materijal
Metode podučavanja
Izlaganje Diskusija Studenstke prezentacije - seminarski rad
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Izabrani odlomci autora navedenih u rasporedu rada.
Dopunska literatura
 1. Thierry Guichard, Christine Jérusalem, Boniface Mongo-Mboussa i Delphine Peras, Le roman français contemporain, Culturesfrance, 2007
 2. Bruno Blanckeman, Aline Mura-Brunel, Marc Dambre: Le roman français au tournant du XXIème siècle, Presses Sorbonne Nouvelle, 2006
 3. Pierre Jourde: La littérature sans estomac, L'Esprit des peninsules, 2002

Izborni predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij