Francuska književnost: 19. stoljeće (poezija - drama)

Naziv
Francuska književnost: 19. stoljeće (poezija - drama)
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
86424
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
upoznavanje s francuskim teatrom i poezijom 19. stoljeća, čitanje tekstova i njihovo kritičko promišljanje
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Nakon učenja student će moći imenovati i nabrojiti najznačajnije predstavnike francuske književnosti 19. stoljeća, opisati i definirati njihove poetike i kontekst u kojem se one rađaju. Student će moći identificirati i osnovna pitanja i probleme s kojima se susreće čitatelj, ali i kritika i povijest književnosti. Student će moći nabrojiti, identificirati osnovne periode u okviru francuske književnosti 19. stoljeća, ali i identificirati probleme pri klasifikaciji i periodizaciji djela i autora.
  2. Nakon učenja student će moći sažeti, izraziti, objasniti, dati primjer i usporediti glavne predstavnike francuske književnosti 19. stoljeća i njhova djela i poetike, i kritičke pristupe njihovim djelima, kako na dijakronijskoj, tako i na sinkronijskoj razini.
  3. Nakon učenja student će moći upotrijebiti stečena znanja o francuskoj književnosti 19. stoljeća, prikupiti književna djela i relevantnu literaturu u okviru pripreme za ispit, protumačiti će stečena znanja i upotrijebiti ih u svojim pisanim samostalnim radovima («fiches») koje će predstaviti na usmenom ispitu.
  4. Nakon učenja student će moći analizirati, usporediti i razlikovati pojedina djela, autora i pitanja koje djela i njihova klasifikacija i periodizacija postavljaju u okviru književnosti 19. stoljeća. Student će moći izdvojiti problematična mjesta u pojedinim pristupima i komentirati ih, raščlaniti i suprotstaviti pojedine pristupe, i ustanoviti njihove sličnosti i razlike.
  5. Nakon učenja student će moći zastupati određeno mišljenje u pristupu francuskoj književnosti 19. stoljeća, vrednovati različita rješenja za osnovne probleme koje postavlja i kritički ih prosuđivati, preispitati i samovrednovati rješenja koja pomažu pristupu svakom pojedinom tekstu, valorizirati teze koje proizlaze iz takvog kritičkog čitanja i zaključiti koliko je svaki pojedini pristup opravdan i/ili podesan za određeni tekst.
  6. Nakon učenja student će moći skupiti i stvoriti vlastitu bibliografiju osnovnih djela, autora i teza, integrirati stečena znanja iz francuske književnosti 19. stoljeća u znanja iz povijesti književnosti i kritike, povezati ih s pročitanim djelima, prezentirati stečena znanja na samome ispitu kroz individualni pisani rad («fiches») na ispitu.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar