Francuske jezične vježbe 4

Naziv
Francuske jezične vježbe 4
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
52460
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Lektorske vježbe
30

Cilj
Razvijanje vještina usmenog i pismenog izražavanja, usvajanje i primjena vokabulara prema tematskim cjelinama, upoznavanje s komponentama francuske civilizacije; razvijanje komunikacijskih jezičnih vještina vezano uz situacije iz svakodnevnog života u Francuskoj.
Sadržaj
 1. Etudes en France, vocabulaire de la vie étudiante
 2. Etudes en France, vocabulaire de l'enseignement supérieur et de la recherche
 3. Le travail, vocabulaire sur le travail (B1 + B2), le CV
 4. Le travail
 5. Devoir sur table
 6. La citoyenneté, vocabulaire lié au sujet
 7. La citoyenneté, droit de vote en France
 8. La justice, vocabulaire sur la police, la justice, les crimes et les faits divers, civilisation : les costumes judiciaires
 9. Activités orales
 10. Devoir sur table
 11. L'Union européenne, vocabulaire lié au sujet. Discussion sur les élections (sujet d'actualité)
 12. L'union européenne + documents d'actualité
 13. La mondialisation, vocabulaire lié au sujet, vocabulaire sur la consommation et l'argent
 14. Devoir sur table
 15. Jeu sur les connaissances sur la France (activité orale de civilisation)

Ishodi učenja
 1. procijeniti jezičnu razinu autentičnih tekstova/ audio i video zapisa na francuskom jeziku
 2. komentirati razne situacije iz svakodnevnog života (francuski školski sustav, zapošljavanje, stanovanje, građanska i ljudska prava, francuski pravni sustav, EU, izbori za EU parlament, globalizacija )
 3. ustanoviti sličnosti i razlike francuske i hrvatske stvarnosti
 4. osmisliti samostalna izlaganja i samostalne pisane tekstove na zadane teme
 5. razviti samopouzdanje pri usmenom i pismenom izražavanju na francuskom jeziku usvajanjem novog vokabulara (osobito vezano uz EU) i uvježbavanjem jezičnih struktura
 6. povezati znanja iz područja gramatike, ortoepije, književnosti…
 7. izgraditi navike praćenja aktualnih zbivanja u Francuskoj i EU
 8. sažeti i protumačiti sadržaj tekstova i drugog materijala (audio/video zapisa) na francuskom jeziku
 9. prezentirati neku temu u obliku usmenog izlaganja na francuskom jeziku
 10. isplanirati strukturu vlastitog pisanog teksta na francuskom jeziku
 11. izraziti vlastitim riječima svoj stav ili mišljenje na francuskom jeziku
 12. sintetizirati bitno
Metode podučavanja
Izravno poučavanje (objašnjavanje pojmova, vođeno uvježbavanje struktura, pisanja čitanja te praćenje izvedbe, provjera razumijevanja) Poučavanje vođenim otkrivanjem i razgovorom (rad na autentičnim materijalima) e-učenje Samostalno učenje
Metode ocjenjivanja
Trajno praćenje (provjera usmenog i pismenog izražavanja). Tri kolokvija. Samostalno izlaganje.

Obavezna literatura
 1. Le nouvel édito - B1, Didier, 2012.
 2. Le nouvel édito - B1 - Cahier d'exercices, Didier, 2012.
 3. Le nouvel édito – B2, Didier, 2010.
 4. Vocabulaire progressif du français - Niveau avancé, CLE International, 1999.
 5. Activités pour le Cadre Européen Commun de Référence - Niveau B1, CLE International, 2006.
Dopunska literatura
 1. Dictionnaire des combinaisons de mots - Les synonymes en contexte, Le Robert, Les usuels, 2007.
 2. Précis - Les verbes et leurs prépositions, CLE International, 2007.
 3. Razne vrste autentičnih dokumenata (tekstovi, audio i video materijal).

Izborni predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar