Francuski jezik 7

Naziv
Francuski jezik 7
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
117518
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Lektorske vježbe
30

Cilj
Spontano, tečno i precizno izražavanje, razvijanje pragmatičke kompetencije, primjena usvojenog gramatičkog gradiva, struktura i leksika radi postizanja visoke razine poznavanja francuskog jezika. Razvijanje sposobnosti uočavanja i otklanjanja pogrešaka te razvijanje vještina samostalnog učenja.
Sadržaj
 1. GRAMMAIRE : Les indéfinis EXERCICES : L’E-apprentissage
 2. GRAMMAIRE : Les indéfinis (suite) EXERCICES : Les cours en anglais dans les universités françaises
 3. GRAMMAIRE : TEST EXERCICES : Les nouvelles technologies
 4. GRAMMAIRE : Constructions verbales – schémas de complémentation EXERCICES : Les séniors face à la technologie
 5. GRAMMAIRE : L`infinitif ; L`infinitif nom ; L`infinitif verbe; Proposition infinitive EXERCICES : Le cinéma français
 6. GRAMMAIRE : L`infinitif substitut du nom EXERCICES : Louis de Funès : le centenaire de sa naissance
 7. GRAMMAIRE : L`inifinitif substitut de la complétive EXERCICES : TEST
 8. GRAMMAIRE : Complémentation verbale: constructions infinitives ou nominales EXERCICES : La gastronomie & la tendance « fast good » française
 9. GRAMMAIRE : Constructions infinitives ou nominales (suite) EXERCICES : Le vin
 10. GRAMMAIRE : Constructions attributives EXERCICES : La pause déjeuner française vs. les autres pays européens
 11. GRAMMAIRE : TEST EXERCICES : Le tabac en France
 12. GRAMMAIRE : Compléments déterminatifs : typologie et constructions EXERCICES : La féminisation des fonctions
 13. GRAMMAIRE : Compléments déterminatifs : emploi des prépositions EXERCICES : L’art contemporain
 14. GRAMMAIRE : L`article et les compléments déterminatifs EXERCICES : TEST
 15. GRAMMAIRE : TEST EXERCICES : Activités orales & lexicales

Ishodi učenja
 1. Student će moći u okviru suvremenih gramatičkih i lingvističkih pristupa opisati i objasniti funkcioniranje neodređenih zamjenica.
 2. Student će moći opisati i objasniti funkcioniranje kategorije infinitiva u francuskom jeziku i razlike u odnosu na hrvatski.
 3. Student će moći opisati i objasniti sintaktički profil glagola.
 4. Student će moći opisati i objasniti atributivne konstrukcije u francuskom (imenski predikat i predikatni proširak) kao i terminološke razlike u odnosu na hrvatsku gramatiku.
 5. Student će moći opisati i objasniti upotrebu člana s posebnim obzirom na odredbene dopune u francuskom.
 6. Student će moći adekvatno koristiti funkcionalne stilove.
 7. Student će moći reformulirati tekst.
 8. Student će moći interpretirati podatke i kreirati vlastiti tekst.
 9. Student će moći interpretirati obrasce i pojave u francuskoj i frankofonoj civilizaciji i kulturi.
 10. Student će moći procijeniti vlastite kompetencije i usredotočiti se na uklanjanje pogrešaka.
Metode podučavanja
Interaktivna nastava odvija se u manjim grupama. Studenti moraju redovito pohađati nastavu (smiju imati najviše tri izostanka u semestru), moraju aktivno sudjelovati u nastavi te pratiti francuske medije.
Metode ocjenjivanja
Tijekom semestra kontinuirano se vrednuje rad pismenim i usmenim provjerama. Svaki student mora održati izlaganje. Ocjena je brojčana i temelji se na trajnom praćenju. Studenti koji ne zadovolje uvjete trajnog praćenja ili nisu zadovoljni postignutom ocjenom, polažu pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Grevisse, M. Le Bon Usage. Duculot. Gembloux.
 2. Grevisse, M.; Gosse, A. Le Bon Usage. Editions Duculot Paris-Leuvain-la-Neuve.
 3. Le Goffic, P. Grammaire de la Phrase Française. Hachette Supérieur. Paris. 1994.
 4. Riegel, M. et al. Grammaire méthodique du français. Presses Universitaires de France Paris. 1999.
 5. Wilmet, M. Grammaire critique du français. Hachette Supérieur. Duculot. Paris Bruxelles. 1998.
 6. • Activités pour le Cadre Européen Commun de Référence, niveaux C1-C2, CLE International, 2007
 7. • Atelier FLE – Production écrite, niveaux B1/B2, Didier, 2007
 8. • Atelier FLE – Production écrite, niveaux C1/C2, Didier, 2008
 9. • Le Nouvel Édito (B1/B2), Didier, 2011, 2013 (vocabulaire)
Dopunska literatura
 1. • Les verbes et leurs prépositions, CLE international, 2007
 2. • Dictionnaire des combinaisons de mots – les synonymes en contexte, Le Robert, 2007
 3. • Dictionnaire des synonymes, nuances et contraires, Le Robert, 2011

Obavezan predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij