Francuski jezik 9

Naziv
Francuski jezik 9
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
117523
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Lektorske vježbe
30

Cilj
Spontano, tečno i precizno izražavanje, korištenje jezika u profesionalne svrhe, razvijanje pragmatičke kompetencije, primjena usvojenog gramatičkog gradiva, struktura i leksika radi postizanja vrlo visoke razine poznavanja francuskog jezika. Razvijanje sposobnosti uočavanja razlika među jezicima, interferencija među jezicima, uočavanja i otklanjanja pogrešaka. Razvijanje vještina samostalnog učenja i usavršavanja.
Sadržaj
 1. GRAMMAIRE : Expression du temps EXERCICES : Le bizutage
 2. GRAMMAIRE : Expression du but EXERCICES : ERASMUS +
 3. GRAMMAIRE : Expression de la cause EXERCICES : Éducation
 4. GRAMMAIRE : Expression de la conséquence EXERCICES : La rentrée
 5. GRAMMAIRE : Expression de la conséquence (suite) EXERCICES : Louis de Funès : le centenaire de sa naissance
 6. GRAMMAIRE : TEST EXERCICES : TEST
 7. GRAMMAIRE : Expression de l’opposition, de la concession EXERCICES : Le français de Belgique
 8. GRAMMAIRE : Expression de l’opposition, de la concession (suite) EXERCICES : Le français du Québec
 9. GRAMMAIRE : Expression de la condition, de l`hypothèse, de la supposition EXERCICES : Le français de Suisse et d’Afrique
 10. GRAMMAIRE : Expression de la condition, de l`hypothèse, de la supposition (suite) EXERCICES : Le franglais & le politiquement correct
 11. GRAMMAIRE : Expression de la comparaison EXERCICES : Actualité (programme en cours d’élaboration)
 12. GRAMMAIRE : Expression de la comparaison (suite) EXERCICES : Actualité (programme en cours d’élaboration)
 13. GRAMMAIRE : TEST EXERCICES : TEST
 14. GRAMMAIRE : Constructions participiales et constructions infinitives EXERCICES : Activités orales et lexicales
 15. GRAMMAIRE : TEST EXERCICES : Comment faire son plan de mémoire

Ishodi učenja
 1. Student će moći u okviru suvremenih gramatičkih i lingvističkih pristupa opisati, objasniti i primijeniti različita jezična sredstva koja se u francuskom jeziku koriste za izricanje okolnosti.
 2. Student će moći procijeniti u kojem kontekstu i ovisno o kojem funkcionalnom stilu je bolje uporabiti zavisnu rečenicu ili pojedinu konstrukciju.
 3. Student će moći povezati i učiniti operativnim znanja o francuskom jeziku.
 4. Student će moći povezati i usporediti strukture u francuskom jeziku sa strukturama u hrvatskom ili drugim jezicima.
 5. Student će moći prepoznati interferencije u svom izričaju.
 6. Student će moći uočiti pogreške i razviti mehanizme njihovog uklanjanja.
 7. Student će se moći učinkovito korisititi funkcionalnim stilovima i svim oblicima komunikacije na francuskom jeziku.
 8. Student će moći zastupati svoje stavove o kulturnim, društvenim i povijesnim pojavama u frankofonim zemljama.
 9. Student će se moći usavršavati zahvaljujući stečenim vještinama učenja i prepoznavanja poteškoća.
 10. Student će moći konkurirati na tržištu rada
Metode podučavanja
Interaktivna nastava odvija se u manjim grupama. Studenti moraju redovito pohađati nastavu (smiju imati najviše tri izostanka u semestru), moraju aktivno sudjelovati u nastavi te pratiti francuske medije.
Metode ocjenjivanja
Tijekom semestra kontinuirano se vrednuje rad pismenim i usmenim provjerama. Svaki student mora održati izlaganje. Ocjena je brojčana i temelji se na trajnom praćenju. Studenti koji ne zadovolje uvjete trajnog praćenja ili nisu zadovoljni postignutom ocjenom, polažu pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Grevisse, M. Le Bon Usage. Duculot. Gembloux.
 2. Grevisse, M.; Gosse, A. Le Bon Usage. Editions Duculot Paris-Leuvain-la-Neuve.
 3. Le Goffic, P. Grammaire de la Phrase Française. Hachette Supérieur. Paris. 1994.
 4. Riegel, M. et al. Grammaire méthodique du français. Presses Universitaires de France Paris. 1999.
 5. Wilmet, M. Grammaire critique du français. Hachette Supérieur. Duculot. Paris Bruxelles. 1998.
 6. • Activités pour le Cadre Européen Commun de Référence, niveaux C1-C2, CLE International, 2007
 7. • Atelier FLE – Production écrite, niveaux B1/B2, Didier, 2007
 8. • Atelier FLE – Production écrite, niveaux C1/C2, Didier, 2008
 9. • Le Nouvel Édito (B1/B2), Didier, 2011, 2013 (vocabulaire)
Dopunska literatura
 1. • Les verbes et leurs prépositions, CLE international, 2007
 2. • Dictionnaire des combinaisons de mots – les synonymes en contexte, Le Robert, 2007
 3. • Dictionnaire des synonymes, nuances et contraires, Le Robert, 2011

Obavezan predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij