Frankofone civilizacije 2

Naziv
Frankofone civilizacije 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
69847
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Kroz čitanje raznovrsnih autentičnih tekstova iz frankofonog svijeta prepoznati, analizirati i tumačiti razne problematike koje prožimaju razne aspekte Frankofonije. Na satu će se raditi na novinskim člancima, dokumentarcima, radio-emisijama, slikovnim materijalima iz medija, odlomcima književnih tekstova, itd.). Istaknut će se posebnosti raznovrsnih identiteta unutar Frankofonije, oblike izražavanja kulturne raznolikosti, suvremene tokove Frankofonije.
Sadržaj
 1. Comment se dire soi-même ? Identité(s) et langue(s) dans les littératures francophones. Etude de quelques textes emblématiques
 2. La Martinique et la négritude: Aimé CESAIRE, Cahier d’un retour au pays natal (fragments) et Discours sur le colonialisme (fragments)
 3. La Martinique et la négritude: Aimé CESAIRE, Discours sur le colonialisme (fragments)
 4. Négritude, un nouvel humanisme : Jacques ROUMAIN, Les gouverneurs de la rosée (fragments) et Bois d’ébène (poème) Afrique noire (Sénégal)
 5. Négritude, un nouvel humanisme : Jacques ROUMAIN, Bois d’ébène (poème)
 6. Afrique noire (Sénégal)
 7. Entre deux eaux – traditionalisme musulman et rationalisme occidental
 8. Cheikh Amidou KANE, L’aventure ambiguë (fragments)
 9. Maghreb (Algérie)
 10. Le «genre» de la conquête d'Algérie. Opposition du masculin et du féminin comme principe de compréhension d'une rencontre culturelle
 11. Assia DJEBAR, L’amour, la fantasia (fragments)
 12. Afrique noire (Côte d’Ivoire)
 13. L'époque post-coloniale
 14. Ahmadou KOUROUMA, Les soleils des indépendances
 15. Conclusions

Ishodi učenja
 1. Odslušani će predmet omogućiti studentu da: protumači suvremene veze između Francuske i frankofonih zemalja,
 2. analizira suvremene tokove Frankofonije u svijetu,
 3. prepozna elemente identiteta pojedinog društva unutar Frankofonije,
 4. analizira i tumači autentične dokumente,
 5. samostalno sastavi sintetički i kritički prikaz informacije iz raznih izvora,
 6. uoči dijagonalne veze između raznih proučavanih domena,
 7. pripremi i realizira intervju o određenoj temi.
Metode podučavanja
Predavanje, čitanje uz sudjelovanje studenata, audio-vizualni dokumenti.
Metode ocjenjivanja
Pravo na polaganje ispita imaju studenti koji su prisustvovali barem na 70% predavanja i predali sve zadane domaće zadaće. Kod polaganja ispita, potrebno je dobiti prolaznu ocjenu iz svakog segmenta (pismenog i usmenog) ispita.

Obavezna literatura
 1. skripta
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar