Funkcionalni stilovi i prevođenje

Naziv
Funkcionalni stilovi i prevođenje
Organizacijska jedinica
Katedra za ukrajinski jezik i književnost
ECTS bodovi
4
Šifra
117835
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Formirati i razvijati prijevodne kompetencije studenata (s posebnim naglaskom na pismenom prevođenju), uvesti studente u suvremenu problematiku prevođenja, podučiti postojećim strategijama i načinima pismenoga prevođenja tekstova različitih funkcionalnih stilova, formirati predodžbu o alatima suvremenog prevoditelja.
Sadržaj
 1. Uvod. Upoznavanje s ciljevima kolegija, sadržajima, studentskim obavezama. Rasprava o dosadašnjim iskustvima studenata s prevođenjem, o očekivanjima od kolegija i sl. Stil i prevođenje. Prevoditeljska struka: interpreter i translator . Područja specijalizacije. Sudski tumač i specifičnost njegova rada. Vrste prijevoda. Pismeni prijevod i njegovi profesionalni standardi. Etički kodeks prevoditelja. Prevoditeljski alati (jednojezični i dvojezični rječnici, on-line rječnici, enciklopedije, web-siti
 2. Administrativni stil. Administrativno-upravni podstil. Transliteracija i transfonemizacija. Prevođenje osobnih dokumenata: Rodnog lista (s ukrajinskog na hrvatski i obrnuto) i Izvatka iz Matice rođenih na ukrajinski jezik.
 3. Administrativni stil. Administrativno-upravni podstil. Prevođenje osobnih dokumenata: Putovnice, Vjenčanog lista, Izvatka iz Matice vjenčanih, Domovnice, Vozačke dozvole.
 4. Administrativni stil. Administrativno-upravni podstil. Prevođenje osobnih dokumenata: srednjoškolske svjedodžbe, prijepisa ocjena.
 5. Administrativni stil. Administrativno-upravni podstil. Prevođenje osobnih dokumenata: diploma o SSS, VŠS i VSS, diploma doktora znanosti.
 6. Administrativni stil. Administrativno-upravni podstil. Prevođenje osobnih dokumenata: punomoći, vozačke dozvole, vojne knjižice, potvrde o promjeni imena i prezimena itd.
 7. Administrativni stil. Zakonodavni i diplomatski podstil. Prevođenje odlomaka teksta ugovora.
 8. Administrativni stil. Zakonodavni i diplomatski podstil. Prevođenje odlomaka teksta zakona.
 9. Administrativni stil. Zakonodavni i diplomatski podstil. Prevođenje odlomaka teksta memoranduma i/ili protokola.
 10. Publicistički stil. Prevođenje tekstova iz područja politike, ekonomije, prava, religije.
 11. Publicistički stil. Prevođenje tekstova iz područja politike, ekonomije, prava, religije.
 12. Publicistički stil. Prevođenje tekstova iz područja politike, ekonomije, prava, religije.
 13. Znanstveni stil. Prevođenje tekstova iz područja lingvistike (odlomci znanstvenih članaka) i sl.
 14. Znanstveni stil. Prevođenje tekstova iz područja lingvistike (sinopsisa doktorskih radova i dr.) i sl.
 15. Znanstveni stil. Prevođenje tekstova iz područja lingvistike (povijesti (odlomci članaka iz udžbenika) i sl.

Ishodi učenja
 1. Razlikovati specifičnost prevođenja tekstova administrativnog i znanstvenog stila u odnosu na književni stil.
 2. Planirati i izvoditi proces pismenog prevođenja s hrvatskog jezika na ukrajinski i obrnuto tekstova administrativnog stila (podstilovi – zakonodavni, društveno-politički, diplomatski, poslovni, personalni).
 3. Kritički vrednovati prijevod tekstova različitih rodova, žanrova i stilova s ukrajinskoga jezika na hrvatski i obrnuto.
 4. Koristiti tiskana pomagala, suvremene informacijske tehnologije i alate u procesu pismenog prevođenja u svrhu kvalitetnijeg oblikovanja prijevoda.
 5. Kritički primijeniti odgovarajuće prevoditeljske metode i strategije.
 6. Definirati probleme u prevoditeljskom procesu i pronalaziti rješenja odabirom odgovarajućih strategija prijevoda ovisno o vrsti prijevoda.
 7. Učinkovito komunicirati s naručiteljem prijevoda.
Metode podučavanja
Usmeno izlaganje, vizualna metoda, metoda uspoređivanja i analogija, metoda analize i sinteze, metoda praktičnih radova.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit (rječnik administrativnog, upravnog, pravnog, gospodarsko nazivlja; mapa prijevoda personalnih dokumenata; ispitni zadaci).

Obavezna literatura
 1. Ivir, Vladimir. (1984). Teorija i tehnika prevođenja . Novi Sad: Centar “Karlovačka gimnazija” Sremski Karlovci, Zavod za izdavanje udžbenika u Novom Sadu.
 2. Koptilov, V.V. (2003). Teorija i praktyka perekladu: Navčaljnyj posibnyk. Kyjiv: Junivers.
 3. Korunec’, I.V. (2000). Teorija i praktyka perekladu (aspektnyj pereklad). Vinnycja: Nova Knyga.
 4. Transliteracija i transkripcija stranih imena. Ukrajinski u: Hrvatski pravopis, 2007. – Zagreb: Matica hrvatska.
Dopunska literatura
 1. Menac, A., Kovalj, A.P. (1979). Ukrajinsko-hrvatski ili srpski i hrvatsko ili srpsko-ukrajinski rječnik . Zagreb.
 2. Velykyj tlumačnyj slovnyk sučasnoji ukrajins’koji movy. Upor. Busel, V.T. 2004. Kyjiv.
 3. Anić, V. (2004). Veliki rječnik hrvatskoga jezika. Zagreb: Novi liber.

Obavezan predmet na studijima
 1. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij