Generativna gramatika

Naziv
Generativna gramatika
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
37161
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
  1. Chomsky, N.: The Minimalist Program, MIT Press, Cambridge MA 1995.
  2. Freidin, R.: Foundations of Generative Syntax, MIT Press, Cambridge MA 1992.
  3. Golden, M.: O jeziku in jezikoslovju, Filozofska fakulteta, Ljubljana 1996.
  4. Mihaljević, M.: Generativna sintaksa i semantika, HFD, Zagreb 1998.
  5. Mihaljević, M.: Generativna i leksička fonologija, Školska knjiga, Zagreb 1991.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
  2. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
  3. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3. semestar