Geografija Latinske Amerike

Naziv
Geografija Latinske Amerike
Organizacijska jedinica
Geografski odsjek PMF-a
ECTS bodovi
3
Šifra
132370
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 5., 9. semestar