Glotodidaktika

Naziv
Glotodidaktika
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
124283
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Stjecanje uvida u temeljne postavke teorije nastave stranih jezika s dijakronijskog i sinkronijskog stajališta; razumijevanje osnovnih koncepata teorije nastave stranih jezika.
Sadržaj
 1. Glotodidaktika: temeljni pojmovi i nazivi, literatura, studentske obveze
 2. Glotodidaktika kao interdisciplinarna znanost
 3. Pregled metoda učenja stranog jezika. Suvremeni pristup nastavi stranog jezika.
 4. Koncept komunikacijske kompetencije
 5. Poučavanje jezičnih vještina
 6. Poučavanje gramatike
 7. Jezična svjesnost
 8. Samostalnost u učenju stranog jezika
 9. Uporaba nastavnih sredstava i pomagala u nastavi jezika
 10. Jezične pogreške i njihovo ispravljanje
 11. Razredni diskurs
 12. Razvijanje interkulturalne kompetencije
 13. Metode istraživanja u nastavi jezika (akcijsko istraživanje, znanstveno istraživanje).
 14. Metode istraživanja u nastavi jezika (akcijsko istraživanje, znanstveno istraživanje).
 15. Ponavljanje obrađenoga gradiva

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Predavanja, seminar, usmeno izlaganje.
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Bachmann, Lindefeld, Simonin (1981) Langage et communications sociales, Paris, Didier-Hatier
 2. Bérard, E. (1991) Approche communicative; Théories et pratiques, Paris, CLE International
 3. Besse, H., Porquier, R. (1994) Grammaire et didactique des langues, Paris, Didier-Hatier
 4. Cadre européen commun de référence pour les langues: apprendre, enseigner, évaluer, (2001) Conseil de l’Europe, Strasbourg
 5. Cortes, J. et al. (1982) Une introduction à la recherche scientifique en didactique des langues, Paris, Hatier-Credif
 6. Dabène, L., Cicurel, F. Lagua-Hamid, Forster, U. (1990) Variations et rituels en classe de langue, Paris, Hatier
 7. Puren, Ch. (1988) Histoires de méthodologies de l’enseignement des langues, Paris, CLE, International
Dopunska literatura
 1. Coste, D. (1994) Vingt ans dans l’évolution de la didactique des langues, Paris, Hatier-Didier
 2. Moirand, S. (1990) Enseigner à communiquer en langue étrangère, Paris, Hachette
 3. Petrović, E. (1988) Teorija nastave stranih jezika, Zagreb, Školska knjiga
 4. Vrhovac, Y. i suradnici (1999) Strani jezik u osnovnoj školi, Zagreb, Naklada Naprijed
 5. Vrhovac, Y. (2000) Govorna komunikacija i interakcija na satu stranoga jezika, Naklada Ljevak, Zagreb
 6. Članci iz stručnih časopisa, Le français dans le monde i La linguistique appliquée, Paris, Strani jezici, Zagreb

Obavezan predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij