Grčka filozofija II

Naziv
Grčka filozofija II
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
81494
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Cilj je omogućiti uvid u sadržaje relevantnih tekstova antičkih autora. Upoznati studente sa središnjim problemima grčke filozofije. Omogućiti razumijevanje povijesnog podrijetla i izvora filozofije, odnosa između filozofije i drugih oblika duha, te postanak i razvitak glavnih filozofskih disciplina. Potaknuti studente na samostalan istraživački rad i promišljanje bitnih pitanja grčke filozofije u kontekstu povijesti filozofije uopće. Zadaća je istražiti Aristotelov platonizam u razlici spram akademijskog neoplatonizma, zatimom ogućiti poimanje nastanka i razvoja glavnih filozofijskih disciplina od Aristotela, te njihovo jedinstvo u prvobitnoj raščlanjenosti. Istražuju se različita određenja filozofije: episteme, theoria,theologika, ontologika (ousiologika) i aitiologika. Pokazuje se što se zbiva s filozofijom u doba helenizma, kako je moguća raščlamba filozofije naetiku, logiku i fiziku, uz primat etike. Među filozofijskim “školama” kasne antike posebno istaknuti akademijski neoplatonizam.
Sadržaj
 1. Aristotelova raščlamba filozofije
 2. Aristotelova “metafizika”
 3. Aristotelova logika i “metafizika”: jedinstvenaonto-logika
 4. Aristotelova kritika Platona
 5. Stara Akademija
 6. Stoička fizika
 7. Stoička logika
 8. Stoička etika
 9. Epikurovci
 10. Skeptici
 11. Peripatetici
 12. Predstavnici srednjeg platoniza i novopitagorovci
 13. Novoplatonovci: Plotin
 14. Novoplatonovci: Porfirije, Jamblih, Proklo
 15. Kraj antičke filozofije

Ishodi učenja
 1. Klasificirati i objasniti temeljne pojmove Aristotelove logike
 2. Klasificirati i objasniti temeljne pojmove Aristotelove etike
 3. Razlikovati središnje etičke pojmove i usporediti etičke teorije stoika, epikurovaca i skeptika
 4. Objasniti razvoj srednjeg platonizma i novoplatonizma
 5. Prepoznati i protumačiti temeljne filozofijske odrednice novoplatonizma
 6. Objasniti Aristotelovu raščlambu filozofije
 7. Prikazati i protumačiti razvitak glavnih filozofskih disciplina
 8. Klasificirati i objasniti temeljne pojmove Aristotelove “metafizike“
Metode podučavanja
predavanja, seminarska izlaganja
Metode ocjenjivanja
pismeni i usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Aristotel: Fizika, Zagreb 1992
 2. Aristotel: Kategorije, Zagreb 1992.
 3. Aristotel: Metafizika, Zagreb 1992.
 4. Aristotel: Nagovor na filozofiju, Zagreb 19996.
 5. Aristotel: Nauk o pjesničkom umijeću, Zagreb 1977.
 6. Aristotel: Nikomahova etika, Zagreb 1992.
 7. Aristotel: O duši, Zagreb 1996.
 8. Aristotel: O pjesničkom umijeću, Zagreb 1983.
 9. Aristotel: O tumačenju, Zagreb 1989.
 10. Aristotel: Politika, Zagreb 1992.
 11. Aristotel: Retorika, Zagreb 1989
 12. Aristotel: Ustav Atenski, Zagreb 1948.
 13. Barbarić, D: Grčka filozofija, Hrestomatija filozofije, sv. 1, Zagreb 1995.
 14. Epiktet: Razgovori. Knjižica o moralu, Zagreb 2002.
 15. Lucretij, C. T.: O prirodi, Zagreb 19552
 16. Marco Aurelij: Misli, Zagreb 2003.
 17. Marco Aurelij: Samome sebi, Zagreb 1996.
Dopunska literatura
 1. Barbarić, D.: Preludiji, Zagreb 1988., tekstovi: Napomena uz pojam “praksis” u Aristotela; Uzknjigu Lambda Aristotelove “Metafizike”; Teškoće oko prevođenja Aristotelova izraza ousia.
 2. Barbarić, D.: S puta mišljenja, Zagreb, 1997.
 3. Barbarić, D. (ur.): Aristotel i aristotelizam, Zagreb 20033.
 4. Bošnjak, B.: Grčka filozofija, Filozofska hrestomatija, sv. 1, Zagreb 1983.
 5. Bošnjak, B.: Povijest filozofije, sv. 1, Zagreb 1993.

Obavezan predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 2. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 3. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar