Centar za strane jezike

Naziv
Centar za strane jezike
Lokacija
Predstojnik
Zamjenik
ECTSKoordinator

Nastavnik Soba Telefon E-mail
Gabriela Bagić B 301 6156 881 gbagic@ffzg.hr
Petra Barbarić, pred. B 324 01 6120091 pbarbari@ffzg.hr
Jasna Ćirić B326 jciric@ffzg.hr
mr.sc. Arijela Fabrio, v. pred. B 324 +385 1 4092 091 afabrio@ffzg.hr
mr.sc. Ines Jelovčić, v. pred. B 324 +385 1 4092 091 ijelovci@ffzg.hr
Ana Matijević B 324 6120095 amatijev@ffzg.hr
Tina Miholjančan, v. pred. B 326 6120 073 tina.miholjancan@ffzg.hr
Azra Plićanić Mesić, v. pred. B - 326 4092-073 azra.plicanic@zg.ht.hr
mr.sc. Vivijana Radman, v. pred. B-326 4092073 vradman@ffzg.hr
Mirjana Šnjarić, v. pred. B 324 6120 214 msnjaric@ffzg.hr
dr.sc. Jagoda Večerina Tomaić, v. pred. B-326 01 6120-073 / 095 902 6424 jagoda@vecerina.com

Naziv Šifra ECTS Satnica
Engleski jezik struke za psihologe 1 53322 2 0 / 0 / 30
Engleski jezik struke za psihologe 2 53323 2 0 / 0 / 30
Engleski jezik struke za sociologe 1 53320 2 0 / 0 / 30
Engleski jezik struke za sociologe 2 53321 2 0 / 0 / 30
Engleski jezik za akademske potrebe 1 78161 2 0 / 0 / 30
Engleski jezik za akademske potrebe 1 117938 2 0 / 0 / 30
Engleski jezik za akademske potrebe 2 78173 2 0 / 0 / 30
Engleski jezik za akademske potrebe 2 125387 2 0 / 0 / 30
Engleski jezik za akademske potrebe 3 117939 2 0 / 0 / 30
Engleski jezik za akademske potrebe 3 78172 2 0 / 0 / 30
Engleski jezik za akademske potrebe 4 78183 2 0 / 0 / 30
Engleski jezik za akademske potrebe 4 125388 2 0 / 0 / 30
Engleski za informatologe 1 36432 2 0 / 0 / 30
Engleski za informatologe 2 36870 2 0 / 0 / 30
Francuski jezik za akademske potrebe 1 117940 2 0 / 0 / 30
Francuski jezik za akademske potrebe 1 78163 2 0 / 0 / 30
Francuski jezik za akademske potrebe 2 78175 2 0 / 0 / 30
Francuski jezik za akademske potrebe 2 125389 2 0 / 0 / 30
Francuski jezik za akademske potrebe 3 117941 2 0 / 0 / 30
Francuski jezik za akademske potrebe 3 78169 2 0 / 0 / 30
Francuski jezik za akademske potrebe 4 125390 2 0 / 0 / 30
Francuski jezik za akademske potrebe 4 78185 2 0 / 0 / 30
Njemački jezik za akademske potrebe 1 78162 2 0 / 0 / 30
Njemački jezik za akademske potrebe 1 117942 2 0 / 0 / 30
Njemački jezik za akademske potrebe 2 125391 2 0 / 0 / 30
Njemački jezik za akademske potrebe 2 78174 2 0 / 0 / 30
Njemački jezik za akademske potrebe 3 78167 2 0 / 0 / 30
Njemački jezik za akademske potrebe 3 117943 2 0 / 0 / 30
Njemački jezik za akademske potrebe 4 125392 2 0 / 0 / 30
Njemački jezik za akademske potrebe 4 78184 2 0 / 0 / 30
Ruski jezik za akademske potrebe 1 78166 2 0 / 0 / 30
Ruski jezik za akademske potrebe 1 117944 2 0 / 0 / 30
Ruski jezik za akademske potrebe 2 78182 2 0 / 0 / 30
Ruski jezik za akademske potrebe 2 125393 2 0 / 0 / 30
Ruski jezik za akademske potrebe 3 117945 2 0 / 0 / 30
Ruski jezik za akademske potrebe 3 78171 2 0 / 0 / 30
Ruski jezik za akademske potrebe 4 125394 2 0 / 0 / 30
Ruski jezik za akademske potrebe 4 78188 2 0 / 0 / 30
Španjolski jezik za akademske potrebe 1 78164 2 0 / 0 / 30
Španjolski jezik za akademske potrebe 1 117946 2 0 / 0 / 30
Španjolski jezik za akademske potrebe 2 125395 2 0 / 0 / 30
Španjolski jezik za akademske potrebe 2 78180 2 0 / 0 / 30
Španjolski jezik za akademske potrebe 3 78170 2 0 / 0 / 30
Španjolski jezik za akademske potrebe 3 117947 2 0 / 0 / 30
Španjolski jezik za akademske potrebe 4 78186 2 0 / 0 / 30
Španjolski jezik za akademske potrebe 4 125396 2 0 / 0 / 30
Talijanski jezik za akademske potrebe 1 78165 2 0 / 0 / 30
Talijanski jezik za akademske potrebe 1 117948 2 0 / 0 / 30
Talijanski jezik za akademske potrebe 2 125397 2 0 / 0 / 30
Talijanski jezik za akademske potrebe 2 78181 2 0 / 0 / 30
Talijanski jezik za akademske potrebe 3 78168 2 0 / 0 / 30
Talijanski jezik za akademske potrebe 3 117949 2 0 / 0 / 30
Talijanski jezik za akademske potrebe 4 125398 2 0 / 0 / 30
Talijanski jezik za akademske potrebe 4 78187 2 0 / 0 / 30