Katedra za nederlandistiku

Naziv
Katedra za nederlandistiku
Lokacija
Predstojnik
Zamjenik
ECTSKoordinator

Nastavnik Soba Telefon E-mail
mr.art. Petra Bručić E-310 ++385 (0)1 600 2347 pbrucic@gmail.com
dr.sc. Imelda Rohrbacher, lekt.
Gioia-Ana Ulrich Knežević, pred. E-304 01-600 2358 gulrich@ffzg.hr

Naziv Šifra ECTS Satnica
Diplomski rad na studiju Nederlandistike 124373 15 0 / 0 / 0
Dizajn i arhitektura - povijest i suvremenost 118144 3 0 / 30 / 0
Flamansko i nizozemsko slikarstvo 15., 16. i 17. stoljeća 46857 3 30 / 0 / 0
Komunikacijske tehnike i vještine 161125 3 15 / 15 / 0
Kultura i društvo nizozemskog jezičnog područja I 46846 3 30 / 0 / 0
Kultura i društvo nizozemskog jezičnog područja II 46849 3 30 / 0 / 0
Lingvistički seminar 83629 3 0 / 30 / 0
Moderna likovna umjetnost za nederlandiste 83630 3 0 / 30 / 0
Nizozemska književnost I 46852 3 30 / 0 / 0
Nizozemska književnost II 46854 3 30 / 0 / 0
Nizozemska književnost III 46856 3 30 / 0 / 0
Nizozemske prijevodne vjezbe 46859 2 0 / 0 / 30
Nizozemski kolonijalizam 117635 4 30 / 0 / 0
Od književnosti srednjega vijeka do moderne 124371 4 30 / 0 / 0
Osnove jezikoslovlja za nederlandiste 46861 3 30 / 0 / 0
Osnove nizozemskog jezika I 125812 2 0 / 0 / 30
Osnove nizozemskog jezika II 125813 2 0 / 0 / 30
Pregled nizozemske povijesti I 46845 3 30 / 0 / 0
Pregled nizozemske povijesti II 46848 3 30 / 0 / 0
Sociolingvistika 117636 5 0 / 0 / 60
Suvremeni nizozemski jezik I 46844 6 0 / 0 / 90
Suvremeni nizozemski jezik II 46847 6 0 / 0 / 90
Suvremeni nizozemski jezik III 46850 6 0 / 0 / 90
Suvremeni nizozemski jezik IV 46853 6 0 / 0 / 90
Suvremeni nizozemski jezik IX 117637 5 0 / 0 / 60
Suvremeni nizozemski jezik V 46855 6 0 / 0 / 90
Suvremeni nizozemski jezik VI 46858 4 0 / 0 / 60
Suvremeni nizozemski jezik VII 117638 5 0 / 0 / 60
Suvremeni nizozemski jezik VIII 124372 5 0 / 0 / 60
Uvod u studij nizozemskog jezika 46851 3 30 / 0 / 0
Zlatno doba 161133 3 30 / 0 / 0

Preddiplomski studiji
  1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij