Katedra za judaistiku

Naziv
Katedra za judaistiku
Lokacija
Predstojnik
Zamjenik
ECTSKoordinator

Nastavnik Soba Telefon E-mail
Igor Kusin, asist. C-109 4092149 ikusin@zg.t-com.hr
Anna Simonyi, lekt.

Naziv Šifra ECTS Satnica
Diplomski rad na studiju Judaistike 147585 15 0 / 0 / 0
Elementi gramatike hebrejskog jezika 147577 3 30 / 0 / 0
Fonetika i fonologija hebrejskog jezika 94691 3 30 / 0 / 0
Jezične vježbe I. 94474 4 0 / 0 / 90
Jezične vježbe II. 94479 4 0 / 0 / 90
Jezične vježbe III. 94687 3 0 / 0 / 60
Jezične vježbe IV. 94689 3 0 / 0 / 60
Jezične vježbe V.: sintaksa i leksikologija 94702 3 0 / 0 / 60
Jezične vježbe VI.: sintaksa i leksikologija 94704 3 0 / 0 / 60
Judeo-španjolski 94701 2 0 / 30 / 0
Metodologija istraživačkog rada u judaistici 147581 3 30 / 0 / 0
Morfologija hebrejskog jezika 94693 3 30 / 0 / 0
Odabrane teme iz područja židovske misli: Suvremena židovska misao 147583 3 30 / 0 / 0
Odabrane teme iz židovske antičke povijesti: Grčki i latinski izvori o Židovima 147579 3 0 / 30 / 0
Odabrane teme iz židovske moderne i suvremene povijesti 147582 3 30 / 0 / 0
Odabrane teme iz židovske srednjovjekovne povijesti: Narodna židovska srednjevjekovna kultura 147587 3 30 / 0 / 0
Osnove arapskog jezika 1 147580 3 30 / 0 / 15
Osnove arapskog jezika 2 147589 3 30 / 0 / 15
Osnove Jidiša 147588 3 15 / 30 / 0
Osnove jidiša 94700 2 0 / 30 / 0
Osnove judeo-španjolskog 147584 3 15 / 30 / 0
Povijest hebrejskog jezika 147578 3 30 / 0 / 0
Povijest judaističkih studija 147586 3 30 / 0 / 0
Pregled židovske povijesti do kraja XVIII. st. 94478 3 30 / 30 / 0
Pregled židovske povijesti od emancipacije i haskale 94481 3 30 / 30 / 0
Rabinska literatura od Mišne do Šulhan Aruha 94480 3 30 / 30 / 0
Suvremena hebrejska i izraelska književnost 94709 4 30 / 30 / 0
Uvod u judaizam 66023 5 30 / 0 / 0
Uvod u judaizam - vjerovanja, običaji i blagdani 94477 3 30 / 30 / 0
Židovi i arhitektura 118647 3 30 / 0 / 0
Židovska književnost na drugim jezicima 94707 6 45 / 30 / 0
Židovska misao i literatura do kraja razdoblja Gaonata (VIII. st.) 94697 4 30 / 30 / 0
Židovska misao i literatura od kraja razdoblja Gaonata do Mosesa Mendelssohna 94699 4 30 / 30 / 0
Židovski misticizam 94710 2 30 / 0 / 0
Židovsko-hrvatski odnosi do XX. st. 94713 3 30 / 0 / 0
Židovsko-hrvatski odnosi u XX. st. 94718 3 30 / 0 / 0

Preddiplomski studiji
  1. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij
Diplomski studiji
  1. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij