Geografski odsjek PMF-a

Naziv
Geografski odsjek PMF-a
Lokacija
Predstojnik
Zamjenik
ECTSKoordinator

Nastavnik Soba Telefon E-mail

Naziv Šifra ECTS Satnica
Demogeografija 98992 4 30 / 0 / 15
Diplomski seminar I (geografija) 163685 6 0 / 30 / 0
Diplomski seminar II (geografija) 163690 11 0 / 30 / 0
Ekonomska geografija 118817 5 45 / 0 / 15
E-škola geografije 163676 3 0 / 45 / 0
Geoekologija i zaštita okoliša 132330 4 30 / 15 / 0
Geografija Afrike 132377 3 30 / 15 / 0
Geografija Angloamerike 132369 3 30 / 15 / 0
Geografija Australije i Oceanije 132371 3 30 / 15 / 0
Geografija Azije 132375 3 30 / 15 / 0
Geografija Europe 132346 3 30 / 15 / 0
Geografija Hrvatske 131748 6 45 / 30 / 0
Geografija Istočne Azije 132368 3 30 / 15 / 0
Geografija Jugoistočne Europe 132367 3 45 / 0 / 0
Geografija Latinske Amerike 132370 3 30 / 15 / 0
Geografija mora 102427 3 45 / 0 / 0
Geografija Rusije 132374 3 30 / 15 / 0
Geografija slabije razvijenih zemalja 132378 3 30 / 15 / 0
Geografske osnove globalizacije 163680 3 30 / 15 / 0
Geologija 118820 5 30 / 15 / 0
Geomorfologija 118824 6 30 / 30 / 0
Hidrogeografija 98985 4 30 / 0 / 15
Historijska geografija Hrvatske 131746 5 15 / 30 / 0
Industrijska geografija 102428 3 30 / 15 / 0
Kartografija 98991 5 30 / 0 / 30
Klimatologija 98984 4 30 / 0 / 15
Kulturna geografija 102429 3 30 / 15 / 0
Metodička praksa iz geografije 163687 6 0 / 0 / 90
Metodika nastave geografije I 163681 5 60 / 0 / 0
Metodika nastave geografije II 163686 5 15 / 45 / 0
Mineralogija i petrologija 102431 3 30 / 15 / 0
Pedagogija 132342 4 30 / 15 / 0
Politička geografija 102430 3 30 / 15 / 0
Primjena računala u nastavi geografije 164812 3 15 / 0 / 30
Prometna geografija 118833 3 30 / 0 / 15
Regionalna klimatologija 118831 3 15 / 0 / 30
Ruralna geografija 131747 5 30 / 15 / 0
Sociologija 132344 3 30 / 0 / 0
Sredozemlje 132373 3 30 / 15 / 0
Statističke i grafičke metode u geografiji 98983 7 45 / 0 / 15
Terenska nastava iz geografije I 98993 3 0 / 0 / 60
Terenska nastava iz geografije II 118851 3 0 / 0 / 60
Terenska nastava iz geografije III 131749 3 0 / 0 / 60
Terenska nastava iz geografije IV 132347 3 0 / 0 / 60
Turistička geografija 132334 5 30 / 15 / 0
Urbana geografija 118819 5 30 / 0 / 15
Urbani sistemi svijeta 118832 3 30 / 0 / 15
Uvod u astronomiju 132372 3 30 / 15 / 0
Uvod u japanske studije 132376 3 30 / 15 / 0