Odsjek za psihologiju

Naziv
Odsjek za psihologiju
Lokacija
Predstojnik
Zamjenik
ECTSKoordinator

Nastavnik Soba Telefon E-mail
dr.sc. Dean Ajduković, red. prof. C-314 4920197 dean.ajdukovic@ffzg.hr
dr.sc. Lidija Arambašić, red. prof. C-316 lidija.arambasic@ffzg.hr
dr.sc. Renata Barić, izv. prof.
dr.sc. Dražen Begić, red. prof. 01/23-76-473 drazen.begic@mef.hr
dr.sc. Denis Bratko, red. prof. C-311 01 6120 194 dbratko@ffzg.hr
dr.sc. Irma Brković C-304 +385(1)6002380 ibrkovic@ffzg.hr
Tomislav Bunjevac
dr.sc. Vesna Buško, red. prof. C-309 4092192 vbusko@ffzg.hr
dr.sc. Ana Butković, doc. C-311 01/4092194 ana.butkovic@ffzg.hr
dr.sc. Dinka Čorkalo Biruški, red. prof. C-314 6120-197 dcorkalo@ffzg.hr
dr.sc. Domagoj Đikić, izv. prof.
Inja Erceg Jugović, zn. novak C-315 016002346 inerceg@ffzg.hr
mr.sc. Robert Faber C-320 4092210 rfaber@ffzg.hr
dr.sc. Zvonimir Galić, doc. C312 01/6120216 zgalic@ffzg.hr
Romana Gjergja Juraški
Marijana Glavica Knjižnica, 5. kat, soba 5.5 01/4092 393 mglavica@ffzg.hr
dr.sc. Ivana Hromatko, doc. C-310 01/6120-197 ihromatk@ffzg.hr
dr.sc. Aleksandra Huić, v. asist. C-305 01/6120-188 ahuic@ffzg.hr
dr.sc. Dragutin Ivanec, izv. prof. C-313 4092196 divanec@ffzg.hr
dr.sc. Margareta Jelić, doc. C-306 6120189 ILI 4092-189 mjelic@ffzg.hr
dr.sc. Željko Jerneić, izv. prof. C-312 +38516120216 zjerneic@ffzg.hr
dr.sc. Nataša Jokić-Begić, red. prof. C318 6120089 njbegic@ffzg.hr
dr.sc. Milivoj Jovančević, izv. prof.
dr.sc. Tanja Jurin, zn. novak c-303 +385 1 4029378 tjurin@ffzg.hr
dr.sc. Željka Kamenov, red. prof. C-306 01 6120 189 zkamenov@ffzg.hr
dr.sc. Gordana Keresteš, red. prof. C 308 01 6120 100 gkereste@ffzg.hr
dr.sc. Zvonimir Knezović, red. prof.
dr.sc. Gordana Kuterovac-Jagodić, izv. prof. C-308 gkuterov@ffzg.hr
dr.sc. Anita Lauri Korajlija, doc. C-318 4092089 alauri@ffzg.hr
dr.sc. Ajana Löw, v. asist. C-315 01 6002 346 ajana.low@ffzg.hr
dr.sc. Goranka Lugomer Armano, v. pred.
dr.sc. Damir Ljubotina, red. prof. C-309 6120 192 dljuboti@ffzg.hr
dr.sc. Iris Marušić, doc.
dr.sc. Darja Maslić Seršić, red. prof. C-317 01 6120199 darja.maslic@ffzg.hr
Una Mikac, zn. novak C-307 4092-190 umikac@ffzg.hr
dr.sc. Koraljka Modić Stanke, v. asist. C-303 01 6008 378 kmstanke@ffzg.hr
dr.sc. Maja Parmač Kovačić C 303 +385 1 4092 378 mparmac@ffzg.hr
dr.sc. Nina Pavlin Bernardić, doc. C-304 01/6002-380 nbernardi@ffzg.hr
Vanja Putarek, asist. C-304 01/4092-380 vputarek@ffzg,hr
dr.sc. Blaž Rebernjak, zn. novak c-309 4092192 brebernj@ffzg.hr
Svjetlana Salkičević, zn. novak C 315 6002-346 ssalkice@ffzg.hr
dr.sc. Šimun Šito Ćorić, red. prof.
dr.sc. Branimir Šverko, prof.
dr.sc. Meri Tadinac, red. prof. C-310 4092-193 mtadinac@ffzg.hr
Jasmina Tomas, asist. C-313 01 4092 196 jasmina.tomas@ffzg.hr
Ivan Tomić C313 014092196 itomic3@ffzg.hr
dr.sc. Mirjana Tonković, doc. C-317 4092199 mirjana.tonkovic@ffzg.hr
dr.sc. Maša Tonković Grabovac, zn. novak
dr.sc. Vesna Vlahović Štetić, prof. C-316 6120198 vvlahovi@ffzg.hr
dr.sc. Andrea Vranić, doc. c-319 (01)6120154 avranic@ffzg.hr
dr.sc. Tena Vukasović Hlupić, zn. novak C-311 01-4092-194 tvukasov@ffzg.hr
dr.sc. Predrag Zarevski, red. prof. C-319 6120154 pzarevsk@ffzg.hr

Naziv Šifra ECTS Satnica
Aktualni problemi psihologije rada 125493 5 30 / 0 / 30
Biološka psihologija I 95301 7 45 / 0 / 30
Biološka psihologija II 35831 6 45 / 15 / 0
Diplomski rad na studiju Psihologije 127524 15 0 / 0 / 0
Emocije i motivacija 51222 7 45 / 30 / 0
Ergonomijska psihologija 131601 7 45 / 0 / 45
Etika istraživačke i stručne djelatnosti psihologa 117741 2 30 / 0 / 0
Evaluacija tretmana 51237 4 30 / 15 / 0
Evaluacija tretmana u obrazovanju (NM) 120105 4 30 / 0 / 0
Evolucijska psihologija 51235 5 30 / 30 / 0
Forenzična psihologija 118174 5 30 / 15 / 15
Genetika ponašanja 131602 5 30 / 30 / 0
Grupni rad 125494 5 30 / 0 / 30
Individualni rad s mentorom 124468 5 0 / 0 / 30
Inteligencija 131499 4 30 / 0 / 0
Interpersonalni i unutargrupni odnosi 52595 6 30 / 15 / 15
Izvori i pretraživanje psihologijske literature 36854 2 0 / 0 / 15
Klinička neuropsihologija 131603 5 30 / 0 / 30
Klinička procjena psihičkih poremećaja 117742 7 30 / 30 / 30
Komunikacijske vještine 46815 5 30 / 0 / 30
Kvantitativna interpretacija testova 97279 6 30 / 0 / 30
Metodički praktikum 118176 6 0 / 0 / 60
Metodika nastave psihologije 125497 5 30 / 30 / 0
Mjerne tehnike u psihologiji 36853 3 15 / 0 / 15
Motivacija i radno ponašanje 117743 6 30 / 15 / 15
Multivarijatne metode: dimenzionalni modeli 118177 5 30 / 0 / 30
Nasilje u bliskim vezama 118178 6 30 / 0 / 30
Neeksperimentalna psihologijska metodologija 132036 6 45 / 15 / 0
Odabir i razvoj osoblja 124470 7 30 / 0 / 45
Organizacijska psihologija 125499 6 45 / 0 / 30
Osnove biologije 36856 3 30 / 0 / 0
Osnove psihološkog savjetovanja 118179 5 30 / 0 / 30
Osnove traumatske psihologije 52609 4 30 / 15 / 0
Percepcija i pamćenje 35829 6 45 / 15 / 0
Povijest psihologije i psihologijski sustavi 52597 4 15 / 15 / 0
Praksa 124471 6 0 / 0 / 75
Primijenjena razvojna psihologija 131597 4 15 / 15 / 15
Procjenjivanje ličnosti 124472 4 15 / 0 / 30
Psihički poremećaji - etiologija i dijagnostika 118181 5 30 / 0 / 30
Psihodijagnostičke metode 160825 5 30 / 15 / 15
Psihologija djetinjstva i adolescencije 51232 6 30 / 15 / 15
Psihologija jezika 132496 4 30 / 15 / 0
Psihologija kao znanost i struka 35825 1 15 / 0 / 0
Psihologija ličnosti 51230 7 45 / 30 / 0
Psihologija obrazovanja: motivacijsko-socijalni procesi 124473 6 30 / 15 / 15
Psihologija obrazovanja: učenje i poučavanje 117744 5 30 / 0 / 30
Psihologija odrasle dobi i starenja 52594 5 30 / 15 / 0
Psihologija osoba s invaliditetom 131598 4 15 / 30 / 0
Psihologija partnerskih odnosa 142656 5 30 / 30 / 0
Psihologija persuazije i propagande 90199 4 30 / 15 / 0
Psihologija posvojenja 131604 5 15 / 45 / 0
Psihologija potrošačkog ponašanja 142680 5 30 / 30 / 0
Psihologija predrasuda i diskriminacije 131605 5 30 / 15 / 15
Psihologija rata i mira 131606 4 30 / 15 / 0
Psihologija religioznosti 51236 3 30 / 0 / 0
Psihologija sporta 52598 3 30 / 0 / 0
Psihologija učenja i poučavanja matematike 59753 3 30 / 0 / 0
Psihologijska ljetna škola 128900 5 0 / 30 / 40
Psihologijski praktikum I 35833 7 0 / 0 / 75
Psihologijski praktikum II 51223 7 0 / 0 / 75
Psihologijski praktikum III 124475 7 15 / 0 / 60
Psihološka procjena djece 160756 5 30 / 15 / 15
Psihološko savjetovanje u kriznim situacijama 125501 4 30 / 15 / 0
Psihometrija 117745 5 30 / 0 / 30
Psihoterapijski pravci 117746 4 30 / 0 / 0
Rad s nadarenim učenicima (NM) 120103 4 30 / 0 / 0
Rad u zajednici 42429 2 0 / 0 / 60
Samopoimanje i samopredstavljanje 95304 4 30 / 15 / 0
Socijalna percepcija i stavovi 51233 6 30 / 15 / 15
Socijalni identitet i međugrupni odnosi 117747 6 30 / 15 / 15
Statistička obrada podataka pomoću računala 131594 5 15 / 0 / 45
Statistika u psihologiji I 35827 6 30 / 0 / 30
Statistika u psihologiji II 35830 6 30 / 0 / 30
Sudjelovanje u istraživanjima 124476 2 0 / 0 / 50
Tehnologije i održivi razvoj 36858 3 30 / 0 / 0
Učenje i viši kognitivni procesi 35832 6 30 / 30 / 0
Uvod u kliničku psihologiju 52604 4 30 / 0 / 0
Uvod u međukulturalnu psihologiju 52607 4 30 / 15 / 0
Uvod u metodologiju eksperimentalne psihologije 35826 4 30 / 0 / 0
Uvod u predškolsku i školsku psihologiju 52605 4 15 / 0 / 15
Uvod u psihologiju rada 52606 5 30 / 0 / 15
Uvod u psihopatologiju 52596 4 30 / 0 / 0
Uvod u razvojnu psihologiju 51224 6 30 / 15 / 15
Uvod u teoriju testova 51231 6 30 / 0 / 30
Vojna psihologija 125503 3 30 / 0 / 0
Zdravstvena zaštita predškolske djece 58503 4 15 / 15 / 0

Preddiplomski studiji
  1. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij
Diplomski studiji
  1. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij