Odsjek za povijest

Naziv
Odsjek za povijest
Lokacija
Predstojnik
Zamjenik
ECTSKoordinator

Nastavnik Soba Telefon E-mail
dr.sc. Damir Agičić, red. prof. C-112 dagicic@ffzg.hr
dr.sc. Mirela Altić, prof. C-118 (01) 61 20 158 mirela.altic@gmail.com
dr.sc. Nikola Anušić, zn. novak
dr.sc. Višeslav Aralica, zn. novak
dr.sc. Ivo Banac, red. prof.
dr.sc. Zrinka Blažević, izv. prof. C-114 01/4092-219 zblazevi@ffzg.hr
dr.sc. Ivan Botica, v. asist.
dr.sc. Neven Budak, red. prof. C-105 6120155 nbudak@ffzg.hr
dr.sc. Tomislav Galović, doc. C - 116 6120-156 tgalovic@ffzg.hr
dr.sc. Ivo Goldstein, red. prof.
dr.sc. Hrvoje Gračanin, izv. prof. C-118 01/4092-158 hrvoje.gracanin@gmail.com
dr.sc. Borislav Grgin, red. prof. C-118 4092-158 bgrgin@ffzg.hr
dr.sc. Željko Holjevac, izv. prof. C-117 01/6120-157 zholjeva@ffzg.hr
dr.sc. Goran Hutinec, doc. C-108 ghutinec@ffzg.hr
dr.sc. Iskra Iveljić, red. prof. C-111 4092-151 iiveljic@ffzg.hr
dr.sc. Tvrtko Jakovina, red. prof. C-113 01/4092153 tvrtko.jakovina@ffzg.hr
dr.sc. Branimir Janković C-112 bjankovi@ffzg.hr
dr.sc. Kornelija Jurin Starčević, zn. novak C-111 4092-151 kjstarce@ffzg.hr
dr.sc. Hrvoje Klasić, doc.
dr.sc. Snježana Koren, v. pred. C 108 skoren@ffzg.hr
dr.sc. Bruna Kuntić Makvić, red. prof.
dr.sc. Vjeran Kursar, zn. novak C 117 (01) 61 20 157 vkursar@ffzg.hr
dr.sc. Sanja Lazanin, doc. A-111 +385-1-4092-151 sanja.lazanin@zg.t-com.hr
dr.sc. Jelena Marohnić, doc. C-015 01/409-2191 jmarohni@ffzg.hr
dr.sc. Mirjana Matijević-Sokol, red. prof. C - 116 6120-156 mmsokol@ffzg.hr
dr.sc. Kristina Milković Šarić, v. asist.
dr.sc. Nenad Moačanin, red. prof. C 117 6120-157 nmoacani@ffzg.hr
dr.sc. Dunja Modrić Blivajs, v. pred.
dr.sc. Zrinka Nikolić Jakus, izv. prof. C-115 6120 155 znikolic@ffzg.hr
dr.sc. Ida Ograjšek Gorenjak, zn. novak C 112 iograjse@ffzg.hr
dr.sc. Boris Olujić, izv. prof.
dr.sc. Jasmina Osterman, zn. novak
dr.sc. Hrvoje Petrić, izv. prof. C-108 6120-148 hrvoje.petric@ffzg.hr
dr.sc. Silvija Pisk Knjižnica, 2. kat Ured 01/6120-015 spisk@ffzg.hr
dr.sc. Ivica Prlender, doc.
dr.sc. Daniel Rafaelić
dr.sc. Drago Roksandić, red. prof.
dr.sc. Petar Selem, red. prof.
dr.sc. Zvjezdana Sikirić Assouline, doc. C-119 4092-159 zsikiric@ffzg.hr
dr.sc. Mario Strecha, red. prof. C-114 4092-154 mario.strecha@email.t-com.hr
dr.sc. Marko Šarić, doc. C-119 016120159 marko.saric2@zg.t-com.hr
dr.sc. Nataša Štefanec, izv. prof. C-111 +385-1-4092-151 nstefane@ffzg.hr
dr.sc. Ivica Šute, doc.
dr.sc. Trpimir Vedriš, doc. C-115 6120-155 tvedris@ffzg.hr
dr.sc. Inga Vilogorac-Brčić, zn. novak C 015 016120191 ivbrcic@ffzg.hr
dr.sc. Božena Vranješ-Šoljan, red. prof. C112 61 20 152 bvsoljan@ffzg.hr

Naziv Šifra ECTS Satnica
1968. - Uzroci i posljedice 118160 3 30 / 0 / 0
Čovjek i sport 81214 4 30 / 0 / 0
Čovjek i sport 81215 5 30 / 0 / 30
Didaktika povijesti I 163677 8 30 / 30 / 15
Didaktika povijesti I. 117690 8 30 / 30 / 0
Didaktika povijesti II 163678 7 30 / 30 / 15
Didaktika povijesti II. 124442 8 30 / 30 / 0
Diplomska radionica I - stara povijest 117661 7 15 / 15 / 0
Diplomska radionica I - moderna i suvremena povijest (19.-20. stoljeće) 117673 7 0 / 0 / 30
Diplomska radionica I - Nastavnički 117677 7 0 / 30 / 0
Diplomska radionica I - ranonovovjekovna povijest 147042 7 15 / 15 / 0
Diplomska radionica I - srednjovjekovna povijest 117674 7 15 / 15 / 0
Diplomska radionica I (povijest) 164810 6 0 / 30 / 0
Diplomska radionica II - stara povijest 124413 8 15 / 15 / 0
Diplomska radionica II - moderna i suvremena povijest 124430 8 0 / 0 / 30
Diplomska radionica II - Nastavnički 124443 8 0 / 30 / 0
Diplomska radionica II - ranonovovjekovna povijest 124432 5 15 / 15 / 0
Diplomska radionica II - ranonovovjekovna povijest 147043 8 15 / 15 / 0
Diplomska radionica II - srednjovjekovna povijest 124431 8 15 / 15 / 0
Diplomska radionica II (povijest) 164811 11 0 / 30 / 0
Dokumenti za hrvatsku novovjekovnu povijest 52627 4 30 / 0 / 0
Društvene grupe u klasičnom svijetu i antička prozopografija I. 124429 6 15 / 15 / 0
Društvene grupe u klasičnom svijetu i antička prozopografija II 64145 5 30 / 30 / 0
Ekohistorija 117678 5 15 / 15 / 0
Ekonomska historija 117679 5 15 / 15 / 0
Europska i svjetska povijest 19. stoljeća 51263 6 30 / 0 / 0
Europska i svjetska povijest 19. stoljeća 51051 3 30 / 0 / 0
Europska i svjetska povijest 19. stoljeća 51048 6 30 / 30 / 0
Europska i svjetska povijest 19. stoljeća 51262 7 30 / 30 / 0
Europska i svjetska povijest 1918. - 1945. 52638 8 30 / 30 / 0
Europska i svjetska povijest 1918. - 1945. 51072 6 30 / 30 / 0
Europska i svjetska povijest nakon 1945. godine 52635 8 30 / 30 / 0
Europska i svjetska povijest nakon 1945. godine 51082 6 30 / 30 / 0
Europska i svjetska povijest ranoga novog vijeka 51045 3 30 / 0 / 0
Europska i svjetska povijest ranoga novog vijeka 51239 5 30 / 0 / 0
Europska i svjetska povijest ranoga novog vijeka 51043 6 30 / 30 / 0
Europska i svjetska povijest ranoga novog vijeka 51238 7 30 / 30 / 0
Europska i svjetska povijest srednjeg vijeka 47166 8 60 / 30 / 0
Europska i svjetska povijest srednjeg vijeka 36038 5 60 / 0 / 0
Europska i svjetska povijest srednjeg vijeka 36037 7 60 / 30 / 0
Europske regije i hrvatska povijest 19. stoljeća 51049 3 30 / 0 / 0
Europske regije i hrvatska povijest 19. stoljeća 51266 6 30 / 0 / 0
Europske regije i hrvatska povijest 19. stoljeća 51264 7 30 / 30 / 0
Europske regije i hrvatska povijest 19. stoljeća 51053 6 30 / 30 / 0
Europske regije i hrvatska povijest ranoga novog vijeka 51241 5 30 / 0 / 0
Europske regije i hrvatska povijest ranoga novog vijeka 51046 6 30 / 30 / 0
Europske regije i hrvatska povijest ranoga novog vijeka 51240 7 30 / 30 / 0
Europske regije i hrvatska povijest ranoga novog vijeka 51044 3 30 / 0 / 0
Europske regije i hrvatska povijest srednjeg vijeka 35872 3 30 / 0 / 0
Europske regije i hrvatska povijest srednjeg vijeka 47164 5 30 / 30 / 0
Film kao povijesni izvor 118161 3 30 / 0 / 0
Grčki i rimski svijet 35868 7 30 / 30 / 0
Habsburška Monarhija: imperijalna baština 117680 5 15 / 15 / 0
Historijska antropologija 117681 5 15 / 15 / 0
Historijska antropologija staroga svijeta I. 124414 6 15 / 15 / 0
Historijska antropologija staroga svijeta II. 124415 5 30 / 30 / 0
Historijska demografija 117682 5 15 / 15 / 0
Historijska imagologija 124433 5 15 / 15 / 0
Historiografija o Francuskoj revoluciji 64118 4 0 / 30 / 0
Historiografski praktikum 64091 6 15 / 15 / 6
Hrvatska epigrafija i paleografija I. 36756 3 30 / 0 / 0
Hrvatska heraldička baština 125484 3 30 / 0 / 0
Hrvatska historiografija 20. stoljeća 125485 6 30 / 30 / 0
Hrvatska i Europa u 19. stoljeću - komparatističke teme 117683 6 30 / 30 / 0
Hrvatska i svijet u 20. stoljeću - komparatističke teme 124434 6 30 / 30 / 0
Hrvatska povijest 19. stoljeća 51047 6 30 / 30 / 0
Hrvatska povijest 19. stoljeća 51261 9 60 / 30 / 0
Hrvatska povijest 1918. - 1945. 51075 6 30 / 30 / 0
Hrvatska povijest 1918. - 1945. 52639 8 30 / 30 / 0
Hrvatska povijest nakon 1945. godine 51086 6 30 / 30 / 0
Hrvatska povijest nakon 1945. godine 52636 8 30 / 30 / 0
Hrvatska povijest ranoga novog vijeka 51242 7 30 / 30 / 0
Hrvatska povijest ranoga novog vijeka 51042 6 30 / 30 / 0
Hrvatska povijest srednjeg vijeka 36039 7 60 / 30 / 0
Hrvatska povijest srednjeg vijeka 47169 8 60 / 30 / 0
Hrvatska povijest srednjeg vijeka 36040 5 60 / 0 / 0
Hrvatski povijesni prostor u prapovijesti i antici 35869 4 15 / 15 / 0
Hrvatsko društvo i kultura u 19. stoljeću (1790.-1918.) 117684 6 30 / 30 / 0
Hrvatsko društvo i kultura u 20. stoljeću 124435 6 30 / 30 / 0
Interpretativni modeli teorije demografske tranzicije 118164 4 15 / 15 / 0
Izvori za ranonovovjekovnu povijest I. 117685 5 15 / 15 / 0
Izvori za ranonovovjekovnu povijest II. 124436 5 15 / 15 / 0
Izvori za ranonovovjekovnu povijest III. 117686 5 15 / 15 / 0
Izvori za ranonovovjekovnu povijest IV. 124437 5 15 / 15 / 0
Javna povijest 142479 4 15 / 15 / 0
Kartografski izvori za hrvatsku povijest 36778 3 30 / 0 / 0
Kristijanizacija Rimskog carstva 125486 4 15 / 15 / 0
Kršćanstvo u srednjem vijeku I 124438 4 15 / 15 / 0
Kršćanstvo u srednjem vijeku II 117687 6 15 / 15 / 0
Kulturna povijest 117688 5 15 / 15 / 0
Latinska epigrafija srednjega vijeka 77962 5 30 / 0 / 0
Latinska paleografija 124439 3 15 / 0 / 15
Metode i tehnike istraživanja povijesti 20. stoljeća 124440 3 15 / 15 / 0
Metode i tehnike istraživanja povijesti 20. stoljeća 135991 3 0 / 30 / 0
Metode i tehnike u istraživanju povijesti 19. stoljeća 135990 3 0 / 30 / 0
Mletačka Republika: imperijalna baština 124441 5 15 / 15 / 0
Nastavno-pedagoška praksa iz povijesti I. 117691 1 0 / 0 / 15
Nastavno-pedagoška praksa iz povijesti II. 124444 1 0 / 0 / 15
Nastavno-pedagoška praksa iz povijesti III. 117692 4 0 / 0 / 30
Nastavno-pedagoška praksa iz povijesti IV. 124445 4 0 / 0 / 30
Nova žena u novoj državi: Žene u Kraljevini Jugoslaviji 81438 3 30 / 0 / 0
Od staleškog ka modernom građanstvu 36773 3 30 / 0 / 0
Odabrana pitanja iz povijesti kršćanstva u srednjem vijeku 118165 3 15 / 15 / 0
Odabrani problemi iz hrvatske ranosrednjovjekovne povijesti 36802 3 30 / 0 / 0
Odabrani problemi srednjovjekovne povijesti 117696 6 15 / 15 / 0
Osmansko Carstvo I (1300-1600) 86843 3 30 / 0 / 0
Osmansko Carstvo II (1600-1922) 90156 3 30 / 0 / 0
Osmansko Carstvo: imperijalna baština 124597 5 15 / 15 / 0
Pastoralno-ruralna društva Jugoistočne Europe u ranom novom vijeku: komparativno-historijski aspekti 125487 3 30 / 0 / 0
Plemstvo na hrvatskom ranonovovjekovnom prostoru u regionalnom i europskom kontekstu 97208 4 30 / 0 / 0
Politička povijest 117697 5 15 / 15 / 0
Politika i propaganda u 20. stoljeću 77964 4 30 / 0 / 0
Poljska u 19. i 20. stoljeću 59717 4 30 / 0 / 0
Pomoćne povijesne znanosti I. 117672 3 30 / 0 / 0
Pomoćne povijesne znanosti I. 35873 5 30 / 30 / 0
Pomoćne povijesne znanosti II. 51243 5 30 / 30 / 0
Pomoćne povijesne znanosti II. 124428 3 30 / 0 / 0
Pomoćne povijesne znanosti II. 163679 3 30 / 0 / 0
Pomoćne povijesne znanosti: Diplomatika s kronologijom i egdotikom 117698 3 15 / 15 / 0
Povijest Dubrovačke Republike 118168 4 30 / 0 / 0
Povijest Grčke i Rima I. 117665 6 30 / 0 / 0
Povijest Grčke i Rima II. 117667 5 30 / 0 / 0
Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja 36036 5 45 / 0 / 0
Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja 36035 7 45 / 30 / 0
Povijest historiografije 52640 4 30 / 0 / 0
Povijest historiografije 51078 3 30 / 0 / 0
Povijest Holokausta 131798 3 30 / 0 / 0
Povijest islama I 142492 3 30 / 0 / 0
Povijest islama II 142497 3 30 / 0 / 0
Povijest Jugoslavije 1918. - 1945. 131875 6 30 / 30 / 0
Povijest Jugoslavije 1945. - 1991. 131876 6 30 / 30 / 0
Povijest međunarodnog komunističkog pokreta 131878 6 30 / 15 / 0
Povijest Osmanskog carstva 69567 3 30 / 0 / 0
Povijest ranih civilizacija 36034 2 30 / 0 / 0
Povijest ranih civilizacija 35867 7 30 / 30 / 0
Povijest ranih civilizacija 36033 4 30 / 30 / 0
Povijest Republike Turske 69827 3 30 / 0 / 0
Povijest stanovništva modernog i suvremenog doba 64125 3 30 / 0 / 0
Povijest Starog istoka I. 117662 6 30 / 0 / 0
Povijest starog Istoka II 118169 5 30 / 0 / 0
Povijest velike seobe naroda 131799 2 30 / 0 / 0
Praksa iz nastave povijesti u školi 163684 5 0 / 0 / 30
Praktikum stare povijesti I. 117659 6 0 / 0 / 60
Praktikum stare povijesti II. 124411 6 0 / 0 / 60
Pristup egipatskoj civilizaciji: zbirka Arheološkog muzeja u Zagrebu 118170 3 0 / 0 / 30
Prvi svjetski rat 125489 3 30 / 0 / 0
Radionica kreativne nastave povijesti I. (praktikum) 117694 2 0 / 0 / 15
Radionica kreativne nastave povijesti II. (praktikum) 124446 2 0 / 0 / 15
Ranosrednjovjekovni identiteti: Hrvatska i Europa 117699 6 15 / 15 / 0
Rođaci i bližnji - obiteljske strukture 117700 6 15 / 15 / 0
Rumunjske zemlje u srednjem i ranome novom vijeku 36753 2 30 / 0 / 0
Silasci u Podzemlje: rituali plodnosti u drevnim svjetskim religijama 142490 3 30 / 0 / 0
Socijalna historija: pravne ustanove i prakse 124447 5 15 / 15 / 0
Socijalna historija: raslojavanja i hijerarhije 124448 5 15 / 15 / 0
Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji 36783 4 15 / 15 / 0
Srednjovjekovni Dubrovnik: Mediteranski grad i jugoistočnoeuropsko okruženje 118171 4 30 / 0 / 0
Srednjovjekovni latinski jezik I 117701 6 15 / 15 / 0
Srednjovjekovni latinski jezik II 124449 3 15 / 15 / 0
Srednjovjekovno plemstvo 117702 6 15 / 15 / 0
Srednjovjekovno seljaštvo 124450 4 15 / 15 / 0
Stara povijest hrvatskih zemalja I. 117670 6 30 / 0 / 0
Stara povijest hrvatskih zemalja II. 117671 5 30 / 0 / 0
Stara povijest na filmu 118172 3 15 / 15 / 0
Sukob Tito Staljin i Goli otok 125810 3 30 / 0 / 0
Susreti velikih srednjovjekovnih civilizacija - Istok i Zapad na razmeđu Srednje i Jugoistočne Europe između 1000. i 1450. godine 118173 4 30 / 0 / 0
Suvremena historiografija - teorije i metode 51087 3 30 / 0 / 0
Suvremena historiografija - teorije i metode 52637 4 30 / 0 / 0
Teme iz vjerske, društvene i pravne povijesti Osmanskog Carstva (14.-18.st) 86844 3 30 / 0 / 0
Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti I. 117660 7 30 / 30 / 0
Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti II. 124412 6 30 / 30 / 0
Terenska nastava 124451 6 0 / 0 / 40
Turska Hrvatska 52625 3 30 / 0 / 0
Urbana povijest 124452 4 15 / 15 / 0
Uvod u čitanje starih karata 36754 3 30 / 0 / 0
Uvod u njemačku paleografiju I 67062 3 0 / 30 / 0
Uvod u njemačku paleografiju II 102236 3 0 / 30 / 0
Vjerska povijest 124453 5 15 / 15 / 0
Vojna i vojnokrajiška povijest 124454 5 15 / 15 / 0
Vojna revolucija i vojna povijest 14-17 st. 97209 3 0 / 30 / 0
Zagreb u srednjem vijeku 52631 4 15 / 15 / 0
Život u 19. stoljeću 119477 3 30 / 0 / 0
Život zagrebačkih građana u zrcalu arhivske građe 17. i 18. stoljeća I. 36769 4 30 / 0 / 0

Preddiplomski studiji
  1. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij
  2. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij
Integrirani preddiplomski studiji
  1. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij