Odsjek za romanistiku

Naziv
Odsjek za romanistiku
Lokacija
Predstojnik
Zamjenik
ECTSKoordinator

Nastavnik Soba Telefon E-mail
Mario Amorim da Silva, lekt.
dr.sc. Gorana Bikić-Carić, v. lekt. F 326 4092317 gbcaric@ffzg.hr
Ana Gabrijela Blažević F-310 01/6002-328 agblazev@ffzg.hr
dr.sc. Majda Bojić, v. asist. F322 4092 340 mbojic@ffzg.hr
mr.sc. Želimir Brala, v. lekt. F-323 4092 338 zbrala@ffzg.hr
dr.sc. Clara Capatina, lekt. F-320 01/600-2342 ccapatin@ffzg.hr
Stan Sorin Ciprian, lekt.
dr.sc. Daniela Ćurko, lekt.
dr.sc. Darja Damić Bohač, v. lekt. F325 6002 301 ddbohac@ffzg.hr
mr.sc. Marina Deur, v. lekt. F.323 6002-338 marina.deur@gmail.com
dr.sc. Marta Fairclough
Sara Fernández Gómiz, lekt.
dr.sc. Ivana Franić, doc. F-328 01/6002-315 ifranic1@ffzg.hr
mr.sc. Daša Grković, v. lekt. F321 01/6002-341 dgrkovic@ffzg.hr; dasagrkovic@yahoo.com
Ana Ille Horvat, v. lekt. F - 322 2340 aille@ffzg.hr
dr.sc. Nenad Ivić, red. prof. F 308 6002 331 nivic@ffzg.hr
dr.sc. Andrea-Beata Jelić F-310 01/6002-328 andrea.jelic@poliglossa.hr
mr.sc. Alica Knezović, v. lekt. F-321 +385 1 600 2341 aknezovi@ffzg.hr
dr.sc. Velebita Koričančić
dr.sc. Marinko Koščec, v. asist. F326 6120-317 mkoscec@ffzg.hr
dr.sc. August Kovačec, prof. F-305 6002343 akovacec@ffzg.hr
dr.sc. Ivana Krpan, v. asist. F 310 ikrpan@ffzg.hr
dr.sc. Nina Lanović, doc. F-322 4092-340 nina.lanovic@ffzg.hr
dr.sc. Evaine Francoise Le Calve Ivičević, v. lekt. F327 014092316 eivicevi@ffzg.hr
mr.sc. Soraia Lourenço, lekt. F323, A110 svalourenco@gmail.com
Silvana Luetić, lekt.
dr.sc. Castilia Manea-Grgin, doc. F 320 u ustanovi: 2342 castilia.grgin@pilar.hr; cmgrgin@ffzg.hr
Gordana Matić, asist. F-311 +385 1 4092330 gmatic@ffzg.hr
Dijana Merey Sarajlija, lekt.
Bojana Mikelenić, asist. F 321 01/4092-341 bojana.mikelenic@gmail.com
Maša Musulin, v. pred. F310 01/6002-328 mmusulin@ffzg.hr
dr.sc. Ivana Olujić, zn. novak F320 4092342 iolujic@ffzg.hr
Adrian Dumitru Oproiu, asist.
dr.sc. Lidija Orešković Dvorski, zn. novak F328 6002315 lodvorsk@ffzg.hr
Branka Oštrec, lekt. F-310 6002 2328 bostrec@ffzg.hr
dr.sc. Marija Paprašarovski, v. lekt. F 326 6002317 marija.paprasarovski@ffzg.hr
dr.sc. Bogdanka Pavelin Lešić, izv. prof. F325 6002337 bpavelin@ffzg.hr
Marilia Peixoto
dr.sc. Mirjana Polić-Bobić, red. prof. F - 311 + 00385 1 6002 330 mpbobic@ffzg.hr
Dubravka Poljak
dr.sc. Petar Radosavljević, doc. F-327 01/4092-316 pradosav@ffzg.hr
mr.sc. Magali Sylvie Ruet, lekt. 0958433518 magaliruet@gmail.com
mr.sc. Delia Georgeta Sarafie, lekt. F-320 01/600-2342 dsarafie@ffzh.hr
dr.sc. Daliborka Sarić, v. lekt. F323 dsaric@ffzg.hr
dr.sc. Ingrid Šafranek, red. prof. F 309 6120 309 ingrid.safranek@ffzg.hr
dr.sc. Sanja Šoštarić, v. lekt. F-307 600-2344 sanja.sostaric@ffzg.hr
dr.sc. Nikica Talan, red. prof. art. F 322 4092340 ntalan@ffzg.hr
dr.sc. Jere Tarle, izv. prof.
Alice Urien Clerambourg, lekt.
Ana María Valencia Špoljarić, lekt. F310 6002-328 vale_spoljaric@hotmail.com
Anna Valldeperas Prats, lekt.
dr.sc. Dražen Varga, izv. prof. F-327 2316 dvarga@ffzg.hr
Marta Vlaić, asist. F 328 01/6002-315 mvlaic@ffzg.hr
dr.sc. Yvonne Vrhovac, red. prof. art. F-328 yvonne.vrhovac@zg.t-com.hr
dr.sc. Maja Zorica (rođena Vukušić) F309 +385 1 4092 304 mzorica@ffzg.hr
dr.sc. Maja Zovko, doc.

Naziv Šifra ECTS Satnica
Afirmacija hispansko-američke književnosti u svijetu 52707 4 30 / 15 / 0
Afrička književnost portugalskog jezičnog izraza 124396 4 0 / 30 / 0
Belgijska književnost na francuskom jeziku 1 117993 3 0 / 30 / 0
Belgijska književnost na francuskom jeziku 2 125535 3 0 / 30 / 0
Brazilska književnost 117655 4 0 / 30 / 0
Curriculum španjolskog kao stranog jezika 1 124499 2 30 / 0 / 0
Curriculum španjolskog kao stranog jezika 2 117778 2 30 / 0 / 0
Čitanje i tumačenje starijih portugalskih tekstova 125536 2 0 / 0 / 30
Čitanje i tumačenje starofrancuskih i srednjofrancuskih tekstova 117994 3 0 / 30 / 0
Čitanje Marguerite Duras 81533 3 15 / 15 / 0
Čitanje Prousta 78429 3 15 / 15 / 0
Diplomski rad na studiju Francuskog jezika i književnosti 124562 15 0 / 0 / 0
Diplomski rad na studiju Portugalskog jezika i književnosti 124403 15 0 / 0 / 0
Diplomski rad na studiju Rumunjskog jezika i književnosti 124481 15 0 / 0 / 0
Diplomski rad na studiju Španjolskog jezika i književnosti 124514 15 0 / 0 / 0
Europski, brazilski i afrički portugalski 117656 4 0 / 30 / 0
Fernando Pessoa 117657 4 30 / 0 / 0
Fonetika i fonologija rumunjskog jezika 35980 3 15 / 0 / 15
Francuska fonetika 1 78542 3 15 / 15 / 0
Francuska i njeni načini života u svakodnevici 133723 2 0 / 15 / 15
Francuska književnost 18. stoljeća 66353 4 15 / 15 / 0
Francuska književnost 21. stoljeća 125537 3 15 / 15 / 0
Francuska književnost: 17. stoljeće 35941 4 15 / 15 / 0
Francuska književnost: 19. stoljeće (fikcija - autobiografija) 86423 2 30 / 0 / 0
Francuska književnost: 19. stoljeće (poezija - drama) 86424 2 30 / 0 / 0
Francuska književnost: 20. stoljeće (fikcija - autobiografija) 86421 2 30 / 0 / 0
Francuska književnost: 20. stoljeće (poezija i drama) 86422 2 30 / 0 / 0
Francuska književnost: povijest i periodizacija 35938 4 30 / 0 / 0
Francuska književnost: srednjovjekovlje 52462 2 15 / 15 / 0
Francuska leksikologija i leksikografija 142511 3 15 / 15 / 0
Francuska lingvistika I 52045 4 15 / 15 / 0
Francuska lingvistika II 52050 4 15 / 15 / 0
Francuska ortoepija I 46817 2 15 / 0 / 15
Francuska ortoepija II 46818 2 15 / 0 / 15
Francuske jezične vježbe 1 36650 3 0 / 0 / 30
Francuske jezične vježbe 2 36652 3 0 / 0 / 30
Francuske jezične vježbe 3 52458 3 0 / 0 / 30
Francuske jezične vježbe 4 52460 3 0 / 0 / 30
Francuske korektivne fonetske vježbe I 64881 1 0 / 0 / 15
Francuske korektivne fonetske vježbe II 46820 1 0 / 0 / 15
Francuski jezik 1 35936 5 30 / 0 / 60
Francuski jezik 2 35939 5 30 / 0 / 60
Francuski jezik 6 125828 4 15 / 0 / 45
Francuski jezik 7 117518 3 15 / 0 / 30
Francuski jezik 8 124282 3 15 / 0 / 30
Francuski jezik 9 117523 3 15 / 0 / 30
Francuski jezik III 66355 4 15 / 0 / 45
Francuski jezik IV 52049 4 15 / 0 / 45
Francuski jezik V 52048 4 15 / 0 / 45
Francuski romantizam 78543 3 15 / 15 / 0
Frankofone civilizacije 2 69847 2 0 / 30 / 0
Frankofone civilizacije I 66953 2 30 / 0 / 0
Glotodidaktika 124283 4 15 / 15 / 0
Glotodidaktika 1 117779 3 0 / 30 / 0
Glotodidaktika 2 124500 3 0 / 30 / 0
Hispanistika u okviru opće i romanske lingvistike 124501 5 30 / 15 / 0
Hispansko-američka književnost i europska periodizacija - od 16. do 19. stoljeća 52156 4 30 / 15 / 0
Hispansko-američka nefikcionalna proza u XVI. stoljeću (Kronike osvajanja drevnog Meksika) 36708 2 0 / 15 / 0
Hispansko-američki barok: Djelo sestre Ivane Agneze od Križa (Sor Juana Inés de la Cruz) 64151 3 0 / 30 / 0
Hrvatski jezik za prevoditelje 161123 4 15 / 0 / 15
Hrvatski za prevoditelje 117525 4 15 / 0 / 15
Institucije EU, Španjolske i Hrvatske 161124 2 30 / 0 / 0
Istrorumunjski 117749 5 15 / 15 / 0
Izgovor i pravopis španjolskog jezika 36704 2 0 / 0 / 30
Izrada nastavnih materijala 1 124502 5 15 / 0 / 30
Izrada nastavnih materijala 2 117782 5 0 / 15 / 30
Jezici struke i frazeologija 124503 3 0 / 30 / 0
Jezik Roma Bajaša u Hrvatskoj - bajaškorumunjski dijalekti 118194 4 15 / 15 / 0
Kanadska kultura i književnost 1 118574 3 15 / 15 / 0
Kanadska kultura i književnost 2 103255 3 15 / 15 / 0
Književnost srednjeg vijeka 117784 5 30 / 0 / 0
Kontaktna lingvistika 117785 5 30 / 15 / 0
Konverzacijske vježbe 1 64248 2 0 / 0 / 30
Konverzacijske vježbe 2 64249 2 0 / 0 / 30
Korektivne vježbe izgovora španjolskog jezika 46997 1 0 / 0 / 15
Kraj 20. stoljeća u francuskoj prozi 118001 3 15 / 15 / 0
Kultura i civilizacija Brazila 1 77979 3 0 / 15 / 0
Kultura i civilizacija Brazila 2 125538 3 0 / 60 / 0
Kultura i civilizacija hispanskog svijeta (Hispanska Amerika) 46989 4 30 / 0 / 0
Kultura i civilizacija hispanskog svijeta (Španjolska) 46987 4 30 / 0 / 0
Kultura i civilizacija luzofonske Afrike 52291 3 0 / 15 / 0
L`aspect visuel de l`interaction orale en face-a-face 90231 3 0 / 30 / 0
Latinski jezik za romaniste 1 36887 2 15 / 0 / 0
Latinski jezik za romaniste 1 (francuski) 97919 2 15 / 0 / 0
Latinski jezik za romaniste 2 36888 2 15 / 0 / 0
Latinski jezik za romaniste 2 (francuski) 97927 2 15 / 0 / 0
Leksička tvorba u suvremenom španjolskom jeziku 117786 5 30 / 15 / 0
Libro de Buen Amor - čitanje i komentar teksta 117789 3 0 / 30 / 0
Lingvistička teorija Petra Guberine i njezine primjene 90625 3 15 / 15 / 0
Lingvistički opis francuskog jezika 125539 3 0 / 30 / 0
Lingvistički opis odabranog romanskog idioma 118195 3 0 / 30 / 0
Lingvistika iskazivanja i pragmatika 142498 3 15 / 15 / 0
Lire Moliere (Čitanje Molierea) 78475 3 0 / 30 / 0
Lire Nancy (Čitanje Nancyja) 78480 4 0 / 30 / 0
Lire Quignard (Čitanje Quignarda) 97210 5 15 / 15 / 0
Marguerite Duras između rodne perspektive i metanaracije 78478 3 15 / 15 / 0
Metodika nastave francuskog jezika 117529 4 0 / 30 / 0
Metodika nastave portugalskog jezika 1 118153 3 15 / 0 / 15
Metodika nastave portugalskog jezika 2 125540 3 0 / 0 / 30
Metodologija čitanja i pisanja 102116 2 15 / 0 / 15
Metodologija čitanja i pisanja za nastavnike 161635 2 15 / 0 / 15
Mjerenje lingvističke i komunikacijske kompetencije 125545 3 0 / 30 / 0
Moliere, Pascal, La Rochefoucauld 81536 3 0 / 30 / 0
Morfologija i poetika kratke proze 118573 3 15 / 15 / 0
Morfologija rumunjskog jezika 35984 5 30 / 30 / 0
Nove narativne tehnike 60-tih godina 70819 3 0 / 30 / 0
Novi hispanskoamerički roman 117791 5 30 / 15 / 0
Octavio Paz i Jorge Luis Borges 117792 5 30 / 15 / 0
Od latinskog do francuskog 52463 2 30 / 0 / 0
Od romantizma do simbolizma 81537 3 15 / 15 / 0
Poetika prevođenja 125546 3 15 / 15 / 0
Portugalska fonetika i fonologija 1 36046 4 30 / 0 / 15
Portugalska fonetika i fonologija 2 36048 4 30 / 0 / 15
Portugalska kultura i civilizacija 1 36749 3 0 / 15 / 0
Portugalska kultura i civilizacija 2 36751 3 0 / 15 / 0
Portugalska leksikologija i semantika 124401 4 15 / 15 / 0
Portugalske jezične vježbe (sintaksa) 6 52292 3 0 / 0 / 60
Portugalske jezične vježbe 1 36747 3 0 / 0 / 30
Portugalske jezične vježbe 2 36750 3 0 / 0 / 30
Portugalske jezične vježbe 3 52286 3 0 / 0 / 30
Portugalske jezične vježbe 4 81449 3 0 / 0 / 30
Portugalske jezične vježbe 5 77980 3 0 / 0 / 60
Portugalske prijevodne vježbe 3 118154 2 0 / 0 / 15
Portugalske prijevodne vježbe 4 125547 2 0 / 0 / 30
Portugalske prijevodne vježbe I 52289 2 0 / 0 / 15
Portugalske prijevodne vježbe II 52295 2 0 / 0 / 15
Portugalski jezik 1 36045 6 30 / 0 / 60
Portugalski jezik 2 36047 6 30 / 0 / 60
Portugalski jezik 7 125548 4 15 / 0 / 30
Portugalski jezik III 52165 6 30 / 0 / 60
Portugalski jezik IV 52167 6 30 / 0 / 60
Portugalski jezik V (sintaksa suvremenog portugalskog jezika 1) 52169 6 30 / 0 / 60
Portugalski jezik VI (sintaksa suvremenog portugalskog jezika 2) 52171 6 30 / 0 / 60
Poslovni portugalski jezik I 52290 3 0 / 0 / 30
Poslovni portugalski jezik II 52296 3 0 / 0 / 30
Posturomimogestualnost: vidljivi dio multimodalnog iskaza 118575 3 30 / 0 / 0
Povijesni pregled metodike 117793 2 30 / 0 / 0
Povijest portugalske književnosti I 52166 4 30 / 0 / 0
Povijest portugalske književnosti II 52168 4 30 / 0 / 0
Povijest portugalskog jezika 118156 3 0 / 30 / 0
Povijest recepcije romana "Bistri vitez Don Quijote od Manche" u hispanskom svijetu 124508 5 30 / 15 / 0
Povijest rumunjske književnosti I 52173 5 30 / 30 / 0
Povijest rumunjske književnosti II 52185 4 30 / 30 / 0
Povijest rumunjskog jezika 52187 3 15 / 15 / 0
Povijest španjolskog jezika 124509 5 30 / 15 / 0
Povijest španjolskoga jezika 163576 3 30 / 0 / 0
Praksa 1 124285 5 0 / 15 / 45
Praksa 2 117530 5 0 / 15 / 45
Pregled španjolske književnosti 20. stoljeća 95337 4 30 / 0 / 0
Prevođenje književnih tekstova 118008 3 0 / 30 / 0
Prevođenje portugalskih književnih tekstova 1 125550 3 0 / 0 / 30
Prevođenje portugalskih književnih tekstova 2 118157 3 0 / 0 / 30
Prijevodne vježbe 1 : francuski - hrvatski 117531 3 0 / 0 / 30
Prijevodne vježbe 1 : hrvatski - francuski 117532 3 0 / 0 / 30
Prijevodne vježbe 2 (francuski - hrvatski) 124286 3 0 / 0 / 30
Prijevodne vježbe 2 (hrvatski-francuski) 124287 3 0 / 0 / 30
Prijevodne vježbe 3 : francuski - hrvatski 117533 3 0 / 0 / 30
Prijevodne vježbe 3 : hrvatski - francuski 117534 3 0 / 0 / 30
Prijevodne vježbe I 52158 3 0 / 0 / 30
Prijevodne vježbe II 52164 2 0 / 0 / 30
Prijevodne vježbe španjolskog jezika 1 117795 5 0 / 0 / 60
Prijevodne vježbe španjolskog jezika 2 124510 5 0 / 0 / 60
Proces usvajanja drugog i/ili stranog jezika 1 117797 2 30 / 0 / 0
Proces usvajanja drugog i/ili stranog jezika 2 124511 2 30 / 0 / 0
Proces usvajanja drugog jezika 117622 4 30 / 0 / 0
Prostor romana 52468 3 15 / 15 / 0
Razredni diskurs 118009 3 0 / 30 / 0
Romanski jezici i vulgarni latinitet 118158 3 30 / 0 / 0
Romanski jezici i vulgarni latinitet 117805 5 30 / 15 / 0
Romanski jezici i vulgarni latinitet (francuski) 66954 2 30 / 0 / 0
Romanski jezici i vulgarni latinitet (rumunjski) 52181 2 30 / 0 / 0
Rumunjska i Rumunji u europskom civilizacijskom kontekstu 118196 5 15 / 15 / 0
Rumunjske jezične vježbe I 35981 7 0 / 0 / 90
Rumunjske jezične vježbe II 35985 5 0 / 0 / 60
Rumunjske jezične vježbe III 52174 5 0 / 0 / 60
Rumunjske jezične vježbe IV 52178 5 0 / 0 / 60
Rumunjske jezične vježbe V 52180 5 0 / 0 / 60
Rumunjske jezične vježbe VI 52186 3 0 / 0 / 30
Rumunjski jezik I 117750 5 15 / 0 / 45
Rumunjski jezik II 124477 5 15 / 0 / 45
Rumunjski jezik III 117751 5 15 / 0 / 45
Rumunjsko-slavenski jezični kontakti 146661 5 15 / 15 / 0
Semantički seminar 2 86387 2 0 / 30 / 0
Seminar iz književnosti I 52175 3 0 / 30 / 0
Seminar iz književnosti III 52182 3 0 / 30 / 0
Sintaksa rumunjskog jezika 52177 5 30 / 30 / 0
Sintaksa složene rečenice 52052 4 30 / 15 / 0
Sociolingvističke i dijalektalne varijante španjolskog jezika 117807 5 30 / 15 / 0
Suvremena hispanskoamerička minifikcija 117781 3 0 / 30 / 0
Suvremena portugalska književnost I 52170 4 15 / 0 / 15
Suvremena portugalska književnost II 52172 4 15 / 0 / 15
Suvremena rumunjska proza 125553 5 15 / 15 / 0
Suvremena španjolska sintaksa 1 95341 3 15 / 15 / 0
Suvremena španjolska sintaksa 2 95343 3 15 / 15 / 0
Španjolska leksikologija i leksikografija 52161 2 30 / 0 / 0
Španjolski jezik 1 95323 4 0 / 0 / 75
Španjolski jezik 2 95324 4 0 / 0 / 75
Španjolski jezik 3 95328 4 0 / 0 / 60
Španjolski jezik 4 95334 4 0 / 0 / 60
Španjolski jezik 7 117809 5 0 / 0 / 60
Španjolski jezik 8 124512 5 0 / 0 / 60
Španjolski jezik 9 117811 5 0 / 0 / 60
Španjolski jezik V 52157 4 0 / 0 / 60
Španjolski jezik VI 52162 4 0 / 0 / 60
Španjolski romantizam 52154 3 0 / 30 / 0
Tekstualne prakse: Barthes, Foucault, Deleuze 52469 4 0 / 30 / 0
Teorija književnosti 117535 2 30 / 0 / 0
Teorija prevođenja 117812 2 30 / 0 / 0
Terminologija 117536 3 15 / 0 / 15
Traduktologija 160830 3 30 / 0 / 0
Učenje francuskog jezika u ranoj školskoj dobi 118010 3 0 / 30 / 0
Unamuno i njegovo razdoblje 124513 5 30 / 15 / 0
Usmeno i pismeno izražavanje (Expresión oral y escrita) 1 38041 2 0 / 0 / 30
Usmeno i pismeno izražavanje II 52145 2 0 / 0 / 30
Usmeno i pismeno izražavanje III 52152 2 0 / 0 / 30
Usmeno i pismeno izražavanje IV 52159 2 0 / 0 / 30
Usmeno i pismeno izražavanje V 52163 2 0 / 0 / 30
Uvod u francusku sintaksu 52047 4 30 / 15 / 0
Uvod u opću i luzitansku lingvistiku 117658 5 15 / 30 / 0
Uvod u opću i rumunjsku lingvistiku 35979 5 30 / 30 / 0
Uvod u prevođenje 86385 2 0 / 15 / 15
Uvod u rumunjsku civilizaciju 35983 5 30 / 30 / 0
Uvod u semantiku 97420 2 0 / 30 / 0
Uvod u teoriju književnosti 87809 2 30 / 0 / 0
Vježbe iz prevođenja II 52189 3 0 / 0 / 30
Vokabular, čitanje i tumačenje portugalskih književnih tekstova I 52287 2 0 / 0 / 30
Vokabular, čitanje i tumačenje portugalskih književnih tekstova II 52293 2 0 / 0 / 30
Vokabular, čitanje i tumačenje španjolskih tekstova 2 46993 3 0 / 0 / 30
Vokabular, čitanje i tumačenje španjolskih tekstova I 46991 3 0 / 0 / 30
Vokabular, čitanje i tumačenje španjolskih tekstova III 52146 3 0 / 0 / 30
Vokabular, čitanje i tumačenje španjolskih tekstova IV 52153 3 0 / 0 / 30
Vrednovanje i ocjenjivanje 117813 3 0 / 30 / 0
Završni ispit na studiju Francuskog jezika i književnosti 70024 6 0 / 0 / 0
Završni ispit na studiju Rumunjskog jezika i književnosti 69900 5 0 / 0 / 0
Završni rad na studiju Španjolskog jezika i književnosti 69899 5 0 / 0 / 0
ZEROJ 118216 2 0 / 30 / 0
Zlatni vijek španjolske književnosti 95335 4 30 / 0 / 0
Značajni tekstovi moderne francuske lingvistike 1 60139 3 0 / 30 / 0
Značajni tekstovi moderne francuske lingvistike 2 60146 3 0 / 30 / 0
Znanstvena proza Alfonsova doba 36705 2 0 / 15 / 0

Preddiplomski studiji
  1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij
  2. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij
  3. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij
  4. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij
Diplomski studiji