Katedra za tjelesnu i zdravstvenu kulturu

Naziv
Katedra za tjelesnu i zdravstvenu kulturu
Lokacija
Predstojnik
Zamjenik
ECTSKoordinator

Nastavnik Soba Telefon E-mail
Vesna Alikalfić, v. pred. SD"Martinovka", kabinet 7 6113 147 valikalf@ffzg.hr
Svetlana Božić Fuštar, v. pred. SD "Martinovka", kabinet 7 01/6113 147 sbfustar@ffzg.hr
mr.sc. Jelka Gošnik, v. pred. SD "Martinovka", soba br. 7 +385 1 6113 147 jgosnik@ffzg.hr
Mladen Sedar, v. pred. SD "Martinovka" - kabinet br.07 (01) 6113 147 msedar@ffzg.hr

Naziv Šifra ECTS Satnica
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 39622 0 0 / 0 / 30
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 39624 0 0 / 0 / 30
Tjelesna i zdravstvena kultura 3 50927 0 0 / 0 / 30
Tjelesna i zdravstvena kultura 4 50932 0 0 / 0 / 30