Povijest umjetnosti, smjer Istraživački, smjer Istraživački, Modul umjetnost renesanse i baroka

Naziv
smjer Istraživački, Modul umjetnost renesanse i baroka
Puni naziv
Povijest umjetnosti, smjer Istraživački, smjer Istraživački, Modul umjetnost renesanse i baroka
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar povijesti umjetnosti
magistra povijesti umjetnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

Nema definiranih ishoda učenja

1. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Modul umj.antike i srednj.vijeka -tijekom stud.jednopred.10 ECTS,dvopred. 5 ECTS - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova (13424)
3. Modul moderna i suvr.umjetnost -tijekom stud. jednopred. 10 ECTS,dvopred. 5 ECTS - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova (13426)
4. Modul konzervatorstvo -tijekom stud.odabrati: jednopred. 10 ECTS,dvopred. 5 ECTS - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova (13427)
5. Izborni kolegiji -tijekom studija odabrati: jednopred. 55 ECTS, dvopred. 15 ECTS - tijekom studija odabrati najmanje 15 ECTS bodova (13570)
5.1. Kolegiji s odsjeka
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Ikonografija nakon Tridentskoga sabora 125510 5 30/15/0
2. Modul umj.antike i srednj.vijeka -tijekom stud.jednopred.10 ECTS,dvopred. 5 ECTS - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova (13424)
3. Modul moderna i suvr.umjetnost -tijekom stud. jednopred. 10 ECTS,dvopred. 5 ECTS - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova (13426)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Modul 3: Izvaneuropske kulture i moderna umjetnost 125513 5 30/15/0
Povijest karikature 131805 5 30/15/0
4. Modul konzervatorstvo -tijekom stud.odabrati: jednopred. 10 ECTS,dvopred. 5 ECTS - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova (13427)
5. Izborni kolegiji -tijekom studija odabrati: jednopred. 55 ECTS, dvopred. 15 ECTS - tijekom studija odabrati najmanje 15 ECTS bodova (13570)
5.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Arhitektura u Firenci od Arnolfa di Cambija do Giorgia Vasarija 161121 5 30/0/15
Bizantsko slikarstvo od IX. do XIV. stoljeća 125507 5 30/15/0
Grobni spomenici od XI. do XV. stoljeća 125509 5 30/15/0
Likovna baština Dubrovačke Republike od XVI. do XVIII. stoljeća: atribucija, stil, ikonografija 131802 5 30/15/0
Modul 1: Starohrvatska umjetnost i kultura. Povijesni prostor Hrvatske od kasne antike do konca srednjeg vijeka 126387 5 30/15/0
Modul 3: Izvaneuropske kulture i moderna umjetnost 125513 5 30/15/0
Modul 4: Povijest i teorija konzervacije u Hrvatskoj u XIX. i XX. stoljeću 124458 5 15/15/15
Modul 4: Zaštita pokretne baštine 124465 5 15/15/15
Povijest karikature 131805 5 30/15/0
Samostanska arhitektura Hrvatske 146666 5 30/15/15
Umjetnost u Firenci od Giotta do Pontorma 161131 5 30/0/15
3. semestar
1. Obvezni kolegiji - u 1. i 3. semestru odabrati ukupno 10 ECTS bodova - u 1. i 3. semestru odabrati ukupno 10 ECTS bodova (13422)
2. Modul umj.antike i srednj.vijeka -tijekom stud.jednopred.10 ECTS,dvopred. 5 ECTS - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova (13424)
3. Modul moderna i suvr.umjetnost -tijekom stud. jednopred. 10 ECTS,dvopred. 5 ECTS - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova (13426)
4. Modul konzervatorstvo -tijekom stud.odabrati: jednopred. 10 ECTS,dvopred. 5 ECTS - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova (13427)
5. Izborni kolegiji -tijekom studija odabrati: jednopred. 55 ECTS, dvopred. 15 ECTS - tijekom studija odabrati najmanje 15 ECTS bodova (13570)
5.1. Kolegiji s odsjeka
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Diplomski rad na studiju Povijesti umjetnosti 124466 15 0/0/0