Germanistika, smjer Prevoditeljski, smjer Prevoditeljski - Modul tumač

Naziv
smjer Prevoditeljski - Modul tumač
Puni naziv
Germanistika, smjer Prevoditeljski, smjer Prevoditeljski - Modul tumač
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar njemačkog jezika i književnosti
magistra njemačkog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

 1. posredovati između hrvatskog i njemačkog jezika i kulture
 2. opisati prijevodni proces prema različitim teorijskim modelima
 3. primijeniti metajezik teorija prevođenja u pisanju znanstvenih radova
 4. analizirati izvorni tekst
 5. prepoznati morfološke, sintaktičke, semantičke i stilističke osobitosti pojedinog izvornog teksta kao i pojedinih tekstnih vrsta, ali i određenih jezika struke
 6. koristiti prevoditeljska pomagala kao npr. rječnike, terminološke baze, paralelne tekstove
 7. koristiti prevoditeljske alate kao npr. različite programe za prevođenje i prijevodne memorije
 8. odabrati relevantne prijevodne inačice
 9. ustanoviti terminologiju odabranih stručnih područja na njemačkom i hrvatskom jeziku
 10. prepoznati i objasniti povijesne i suvremene specifičnosti kulture i umjetnosti germanofonih zemalja
 11. prepoznati i riješiti jezično i kulturno uvjetovane prevoditeljske probleme
 12. ustanoviti razvoj institucija i organizacija te gospodarskog i pravnog sustava EU-a
 13. konsekutivno i simultano prevesti opće tekstove visoke složenosti te stručne tekstove iz različitih stručnih područja s njemačkog na hrvatski i hrvatskog na njemački jezik
 14. kod konsekutivnog prevođenja primijeniti odgovarajuću metodu skraćenog bilježenja
 15. oblikovati ciljni tekst prema pravilima hrvatske i njemačke normativne gramatike i pravopisa
 16. odabrati i obraniti odabir prevoditeljskih strategija i pojedinih rješenja

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Jezik struke I 117623 2 15/0/0
Metode skraćenog bilježenja 142673 3 30/30/0
Tehnike i metode usmenog prevođenja 117552 3 30/0/0
Teorija prevođenja 117554 3 30/0/0
Terminologije i jezici struka I 117555 1 0/15/0
Vježbe konzekutivnog prevođenja I 117558 3 0/15/15
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Idiomatika i stilistika hrvatskog jezika 124288 3 0/30/0
Institucije i organizacije EU 124289 3 30/0/0
Jezik struke II 124291 2 15/0/0
Terminologije i jezici struka II 124301 1 0/15/0
Vježbe konzekutivnog prevođenja II 124304 3 0/15/15
Vježbe simultanog prevođenja I 124309 3 0/15/15
3. semestar
4. semestar
1. Obavezni predmeti