Južnoslavenski jezici i književnosti, Južnoslavenski jezici i književnosti, Bugaristika - Slovenistika

Naziv
Južnoslavenski jezici i književnosti, Bugaristika - Slovenistika
Puni naziv
Južnoslavenski jezici i književnosti, Južnoslavenski jezici i književnosti, Bugaristika - Slovenistika
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) južnoslavenskih jezika i književnosti
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) južnoslavenskih jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90
Opis

Nema definiranih ishoda učenja

1. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću za smjer - odabrati 4 ECTS boda (1814)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Osnove slovenske književnosti 37518 4 15/15/0
2. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću za smjer - odabrati 4 ECTS boda (1814)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Osnove slovenske književnosti 37518 4 15/15/0
Uvod u studij bugarskoga jezika, književnosti i kulture 58743 4 0/30/0
3. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću za smjer - Odabrati najmanje 4 ECTS boda (8168)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Bugarska književnost 19. stoljeća 77966 4 15/15/0
Razdoblja i vrste slovenske književnosti 77970 4 15/15/0
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Jezične vježbe iz bugarskog jezika 4 52498 3 0/0/60
Jezične vježbe iz slovenskog jezika 4 52549 3 0/0/60
Tjelesna i zdravstvena kultura 4 50932 0 0/0/30
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću za smjer - Odabrati najmanje 12 ECTS bodova (8168)
5. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću za smjer - Odabrati najmanje 8 ECTS bodova (12457)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Književnost bugarskog modernizma 77967 4 15/15/0
Slovenska književnost: Suvremena slovenska književnost 131704 4 15/15/0
6. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Jezične vježbe iz bugarskog jezika VI 52510 3 0/0/30
Jezične vježbe iz slovenskog jezika VI 52575 3 0/0/30
Poredbene analize 118556 4 15/15/0
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću za smjer - Odabrati najmanje 12 ECTS bodova (12457)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Bugarska književnost 1945-1989 81420 4 15/15/0
Slovenska književnost: Suvremeni slovenski roman 131701 4 15/15/0