Maja Adžija

Akademski stupanj
Zvanje
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
Konzultacije
utorkom 10-11; srijedom 17.30-18.30
Soba
c-009
Telefon
4092-276
E-mail
madzija@ffzg.hr

Rođena u Zagrebu. Diplomirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu španjolski i talijanski jezik s književnostima. Završila poslijediplomski doktorski studij književnosti – smjer kulturalni studiji na Filozofskom fakultetu. Izrađuje doktorsku disertaciju na Katedri za antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagreb pod mentorskim vodstvom prof.dr.sc. Vjekoslava Afrića i prof.dr.sc. Emila Heršaka, na kojoj radi kao asistent dr.sc. Emila Heršaka, izv.prof. u nastavi na kolegiju diplomskog studija Antropologije „Antropologija budućnosti“. Prije dolaska na Filozofski fakultet radila je kao stručna savjetnica za europske obrazovne projekte u Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu i uređivala Akademski glasnik Sveučilišta u Zagrebu.

Heršak, Emil; Adžija, Maja.
Sveta pića. Od medovine do čaja .
Zagreb : Tim press, 2013 (monografija).

Heršak, Emil; Adžija, Maja.
Antropologija budućnosti .
Zagreb : FFZG/Omega, 2013.

Sindik, Joško; Adžija, Maja.
Hardiness and Situation Efficacy at Elite Basketball Players. // Collegium antropologicum. 37 (2013) , 1; 65-74 (članak, znanstveni)

Adžija, Maja; Sindik, Joško.
Learning of foreign language in pre-school children: evaluation methods in kindergarten's environment. // Metodički obzori. 9 (2014.) , 1; 48-65 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

Sindik, Joško; Adžija, Maja.
Situation efficacy of basketball players and number of extreme evaluations on a Likert scale. // Homo Sporticus. 14 (2012.) , 1; 27-32 (članak, znanstveni).

Sindik, Joško; Jukić, Igor; Adžija, Maja.
Latent structure of situational efficiency parameters at Croatian top basketball players. // Sportlogia. 8 (2012.) , 2; 132-141 (članak, znanstveni)

Adžija, Maja
Carlo Levi i susret s drugim na talijanskome jugu //Književna smotra, br. 144(2), 2007.


Sažeci u zbornicima skupova

Perinić Lewis, Ana; Adžija, Maja; Sindik, Joško.
Kulture dubrovačkih gradskih plaža // Godišnji skup hrvatskog etnološkog društva: Pre/poznavanje kulture: između konstrukcija, značenja i reprezentacija (sažeci izlaganja) / Belaj, Marijana ; Biti, Ozren ; Nikočević, Lidija ; Rubić, Tihana (ur.).
Zagreb : Hrvatsko etnološko društvo ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2014. 22-23 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

Sudjelovanje na međunarodnim konferencijama

Maja Adžija ‘Carlo Levi and the Encounter with the Other
in the Italian South’
Peripheral Modernisms – International Conference
Institute of Germanic & Romance Studies, University of London
23 – 24 March 2012

Stručni rad:
Adžija, Maja Prikaz udžbenika Nuevo Ven 1 i Nuevo Ven 2//Strani jezici, 36.,3,2007.
Adžija, Maja,Strip u nastavi stranih jezika //Strani jezici, 35.,4,2006.
Adžija, Maja Osvrt na radionicu za profesore španjolskog jezika, Filozofski fakultet u Zagrebu, Aula Cervantes 12.11. 2005//Strani jezici, 35., 3, 2006.
Adžija, Maja Primjena Europske jezične mape za odrasle //Strani jezici, 35., 2, 2006.

Prevoditeljstvo:
2012. - Silvia Avallone "Acciaio" ("Čelična mladost" Školska knjiga)
2009. - Paolo Giordano „La solitudine dei numeri primi“ („Samoća primarnih brojeva“ Algoritam)
2008. - Alessandro Baricco „Questa storia“ („Ova priča“ VBZ, Zagreb)
2007. - Footbal connexion ur. Luka Tripković (sa španjolskog j.)
2005. - prijevod kataloga Damira Tripara izd. Pučko otvoreno učilište, Poreč (na talijanski)