dr.sc. Marinela Aleksovski, lekt.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
lektor
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
Soba
Telefon
E-mail