dr.sc. Marta Andrić, doc.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Katedra za turkologiju
Konzultacije
četvrtak, 11.00-12.30
Soba
B-022
Telefon
01/4092 064
E-mail
mandric2@ffzg.hr

Rođena je 28.09.1977. u Đakovu, Hrvatska. Gimnaziju je završila 1996. godine. 2002. godine diplomirala je povijest, etnologiju i turkologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 01. 09. 2004. zaposlena je na Katedri za turkologiju, Odsjek za hungarologiju, turkologiju i judaistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu, na radnom mjestu znanstvena novakinja u suradničkom zvanju asistentice, a od 2014. na mjestu docenta. Od 2004. godine sudjeluje u nastavi suvremenog turskog jezika, a od 2012. i osmanskog jezika. 2011. doktorirala je s disertacijom pod naslovom „Rukopisna ostavština na turskom jeziku svećenika Gjure Adama Büttnera”. Bavi se i književnim prevođenjem: prevela je dva romana Orhana Pamuka (Tiha kuća, 2008., i Snijeg, 2006., obje u nakladi Vuković&Runjić, Zagreb), sudjelovala u prijevodu Pamukova romana Zovem se Crvena (s E. Čauševićem, Vuković&Runjić, Zagreb, 2004.) i uredila prijevod Pet gradova (Ahmet Hamdi Tanpınar, Antibarbarus & Sa(n)jam knjige u Istri, Zagreb-Pula, 2012.).

I. Doktorska disertacija
Rukopisna ostavština na turskom jeziku svećenika Gjure Adama Büttnera, Zagreb, Filozofski fakultet, 2011.
II. Autorska knjiga
Rukopisna ostavština na turskom jeziku svećenika Gjure Adama Büttnera, FF Press, Zagreb, 2015.
III. Znanstveni radovi u časopisima
O svećeniku Gjuri Adamu Büttneru i njegovoj ostavštini na turskom jeziku, Prilozi za orijentalnu filologiju 56, Sarajevo 2007; 107-123.
Novootkriveni rukopisi bosanskih franjevaca na turskome jeziku, Prilozi za orijentalnu filologiju 58, Sarajevo, 2009; 167-178 (s Ekremom Čauševićem).
Rekonstrukcija nastajanja jednog transkribiranog teksta na temelju njegova sadržaja i jezičnih obilježja, Prilozi za orijentalnu filologiju 61, Sarajevo, 2012.; 45-60.
Turcizmi u književnim prijevodima s turskoga jezika, Književna smotra 173 (2014), 3; 163-174. (s Barbarom Kerovec)
Zadarski akvatorij u Pîrî Reisovoj Knjizi pomorstva iz 1526. godine: Pomorsko-geografske slike dijela hrvatskoga Jadrana, Geoadria 20 (2015), 2; 119-147 (s Mithadom Kozličićem i Dubravkom Mlinarić)
IV. Stručni radovi u časopisima
Turcizmi u seoskom govoru Slavonije, Migracijske i etničke teme 19, Zagreb, 2003; 17-27.
Seljačka obiteljska zadruga Maršić-Mikoličini u Strizivojni, Scrinia Slavonica 1, Slavonski Brod, 2001.; 137-158.
V. Prikazi u časopisima
Geoffrey Lewis: The Turkish Language Reform: A Catastrophic Succes, Oxford 1999., Prilozi za orijentalnu filologiju 57, Sarajevo, 2008.; 273-276.
Bernt Brendemoen: The turkish dialects of Trabzon: their phonology and historical development, Prilozi za orijentalnu filologiju 58, Sarajevo, 2008.; 215-217.
Sultanova djeca: Predodžbe Turaka u hrvatskoj književnosti ranog novovjekovlja, Prilozi za orijentalnu filologiju, 55, Sarajevo, 2006.; 322-323.
Simpozij o Evliji Čelebiju, Scrinia Slavonica 12, Slavonski Brod, 2012.; 377-380.
O turskom jeziku u Bosni (Ekrem Čaušević: "The Turkish Language in Ottoman Bosnia", Istanbul, 2014.), Književna smotra 173 (2014), 3; 177-180