dr.sc. Darko Babić, v. asist.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
viši asistent
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
Konzultacije
Z utorak 14:00-14:30 / LJ srijeda 12.30-14.00
Soba
E-316
Telefon
01/4092348
E-mail
dbabic@ffzg.hr

Dr. sc. Darko Babić znanstveni je suradnik, viši asistent na Katedri za muzeologiju Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Predavač je na preddiplomskom studiju informacijskih znanosti i diplomskom studiju smjer muzeologija i upravljanje baštinom. Rođen je 6. ožujka 1973. godine u Zagrebu gdje je završio osnovu i srednju školu (usmjerenje opća elektronika), te četverogodišnji studij etnologije i informatologije, smjer muzeologija. Tokom studija radi kao asistent na Hrvatskoj radio televiziji (1995.), kao suradnik Koncertne direkcije Zagreb (1997., 1998. i 1999.) te kao pomoćni arhivist na Općinskom sudu u Zagrebu (2000.-2001.). Nakon studija preuzima mjesto voditelja međunarodnog projekta Promoting Solidarity - School Connectivity in Southeast Europe and USA, a od 1. rujna 2004. godine zaposlen je kao znanstveni novak na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tokom 2008. godine koristi istraživačku stipendiju usavršavajući se na Sveučilištu u Barceloni (Departament de Didàctica de les Ciències Socials, Facultat de Formació del Professorat), uz još 6 drugih kratkoročnih stipendija tokom poslijediplomskog studija koji završava obranom disertacije pod naslovom Koncept upravljanja baštinom unutar teorijskog okvira informacijskih i komunikacijskih znanosti: baštinska pismenost. U Registar znanstvenih istraživača Republike Hrvatske upisan je pod rednim brojem 263221. Darko Babić član je Izvršnog odbora Međunarodnog komiteta za obrazovanje muzejskih djelatnika (ICTOP) Međunarodnog savjeta za muzeje (ICOM, pri UNESCO) koji savjetuje institucije koje provode muzejske/baštinske obrazovne programe, upravnog odbora Hrvatskog komiteta Međunarodnog savjeta za muzeje (predsjednik istog od 2014. godine), savjetodavnog odbora Europske asocijacije za interpretaciju baštine, te muzejski savjetnik Europskog Muzejskog Foruma. Član je uređivačkog odbora Her&Mus. Heritage and Museography, te Tour&Her. Tourism and Heritage časopisa (Sveučilište u Barceloni & Ediciones Trea, Gijón), recenzent radova za Museum History Journal (Maney Publishing & Left Coast Press) i član uređivačkog odbora časopisa Informatica Museologica (MDC, Zagreb). Aktivno sudjeluje u različitim međunarodnim i nacionalnim projektima, povremeni je autor muzeoloških koncepcija, te redoviti recenzent i savjetnih baštinskih projekata. Razradio je i uveo novi kolegij Interpretacija baštine (2011), a trenutno je izvođač kolegija: Upravljanje baštinom, Marketing baštine, Baština i razvoj i Interpretacija baštine.

Darko Babić član je Izvršnog odbora Međunarodnog komiteta za obrazovanje muzejskih djelatnika (ICTOP) Međunarodnog savjeta za muzeje (ICOM, pri UNESCO) koji savjetuje institucije koje provode muzejske/baštinske obrazovne programe, upravnog odbora Hrvatskog komiteta Međunarodnog savjeta za muzeje (predsjednik istog od 2014. godine), savjetodavnog odbora Europske asocijacije za interpretaciju baštine, te muzejski savjetnik Europskog Muzejskog Foruma. Član je uređivačkog odbora Her&Mus. Heritage and Museography, te Tour&Her. Tourism and Heritage časopisa (Sveučilište u Barceloni & Ediciones Trea, Gijón), recenzent radova za Museum History Journal (Maney Publishing & Left Coast Press) i član uređivačkog odbora časopisa Informatica Museologica (MDC, Zagreb).
Aktivno sudjeluje u različitim međunarodnim i nacionalnim projektima, povremeni je autor muzeoloških koncepcija, te redoviti recenzent i savjetnih baštinskih projekata.

Projekti:
Voditeljstvo projekta/radnih paketa međunarodnih projekata
- EU Lifelong Learning Programme - Grundtvig Multilateral // Naziv projekta: Heritage Interpretation for Adult Learning (12/2013-05/2016). Transnacionalni voditelj projekta : Landcommanderij Alden Biesen, Belgija / voditelj projekta za Hrvatsku (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu): dr.sc. Darko Babić
- South East Europe Transnational Cooperation Programme // Launching (g)local level heritage entrepreneurship: strategies and tools to unite forces, safeguard the place, mobilize cultural values, deliver the experience- SAGITTARIUS (03/2012-06/2014). Glavni voditelj: University of Aegean, Grčka / voditelj projekta za Hrvatsku (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu): dr.sc. Darko Babić
- Preparatory actions for preserving and restoring cultural heritage in conflict areas in the Western Balkans for the year 2010 (EUROPEAID/131266/C/ACT/MULTI) // Jankovic Castle: historic site, generating sustainable development of the Ravni Kotari region (12/2011-07/2014) // Provoditelj: Sveučilište u Zagreb. Glavni voditelj: dr. sc. Drago Roksandić, red. prof. (dr.sc. Darko Babić, voditelj paketa za muzeje/baštinu)

Sudjelovanje u nacionalnim projektima u znanosti i razvoju:
- Fond za Razvoj Sveučilišta, Sveučilište u Zagrebu // Međunarodni sveučilišni centar u Islamu Grčkom i mediteranska akademska zajednica: razvoj i perspektive (01/2012-01/2013) // Provoditelji: Filozofski fakultet, Agronomski fakultet, Arhitektonski fakultet i Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu // Voditelj projekta: dr. sc. Drago Roksandić, red. prof. (dr.sc. Darko Babić, koordinator paketa za muzeje/baštinu)