dr.sc. Petra Bago, doc.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
Konzultacije
zimski semestar: ponedjeljak 12:00-13:30; ljetni s
Soba
E-315
Telefon
01/ 6002323
E-mail
pbago@ffzg.hr

Petra Bago (matični broj znanstvenika: 314883) rođena je 18. studenoga 1982. godine u Zagrebu. Osnovnu školu pohađa u Zagrebu, Bernu (Švicarska) i Sofiji (Bugarska). V. gimnaziju prirodoslovno-matematičkog usmjerenja završava u Zagrebu. Godine 2003. upisuje Filozofski fakultet, smjer informacijskih znanosti i etnologije i kulturne antropologije. Od 2004. sudjeluje u nastavi kao demonstratorica na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti. Kao suautor 2006. godine prima Rektorovu nagradu za studentski znanstveni rad pod naslovom Računalna priprema, obrada i prikaz sedmojezičnog rječnika Petera Lodereckera povodom 400. godišnjice izdavanja izrađen pod vodstvom prof. dr. sc. Damira Borasa i Nikole Ljubešića, tadašnjeg znanstvenog novaka na Odsjeku. Diplomirala je na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti i Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju 2008. godine. Akademske godine 2008./2009. upisuje poslijediplomski doktorski studij na Odsjeku za informacijske znanosti. Od 2009. zapošljava se na istom odsjeku kao znanstvena novakinja na projektu Hrvatska rječnička baština i hrvatski europski identitet pod vodstvom prof. dr. sc. Damira Borasa. Doktorirala je u rujnu 2014. s naslovom "Model višerazinske prezentacije tekstova starijih hrvatskih rječnika" koju je izradila pod mentorstvom prof. dr. sc. Damira Borasa i doc. dr. sc. Nikole Ljubešića. Aktivno sudjeluje u izvođenju nastave na preddiplomskoj razini na kolegijima Računalne mreže i Jezične baze podataka. Pohađala je više tečajeva, ljetnih škola i europskih intenzivnih programa u zemlji i inozemstvu.

Područja interesa:
računalna leksikografija
enciklopedistika
kodiranje teksta
društveno-humanistička informatika
statistička analiza

Projekti:
Hrvatska rječnička baština i hrvatski europski identitet