dr.sc. Mihaela Banek Zorica, izv. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
Konzultacije
utorak 9:30-11:30
Soba
E319
Telefon
4092306
E-mail
mbanek@ffzg.hr

Mihaela Banek Zorica rođena je 1976. godine u Zagrebu gdje je pohađala osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je informatologiju te češki jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu nakon čega je upisala Poslijediplomski studij informacijskih znanosti. Godine 2007. doktorirala je u području informacijskih znanosti obranivši rad pod naslovom Sustavi za upravljanje obrazovnim materijalom u elektroničkom okruženju. Od 2012. je predstojnica Katedre za medije i komunikologiju. Predaje na preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju kolegije vezane uz organizaciju znanja i upravljanje znanjem, e-učenje, školske knjižnice i informacijsku pismenost. Sudjelovala je na nizu međunarodnih i nacionalnih konferencija i skupova kao autorica znanstvenih radova, recenzent i članica organizacijskog ili programskog odbora. Bila je predsjednica organizacijskog odbra konferencija Doc-Soc2013 i ECIL2014.U koautorstvu je objavila tri knjige, poglavlja u knjigama te više od 50 znanstvenih i stručnih radova. Od 2014. je izabrana na funkciju potpredsjednice međunarodne udruge IASL-a (International Association of School librarianship). Sudjelovala je na nekoliko međunarodnih i nacionalnih projekata: Organizacija, upravljanje i razmjena znanja u elektroničkom obrazovnom okruženju, Organizacija informacija i znanja u elektroničkom obrazovnom okruženju, TEMPUS Joint European Project - Aspects of Organization and Information Systems: Curriculum Development, TEMPUS TEALS (Teaching and Langage skills). Godine 2011. koordinator je ERASMUS Intenzivnog programa Information and communication technology in supporting the educational process. Godine 2010. dobitnica je dviju nagrada: Nagrade za uporabu društvenog softvera u e-kolegiju Sveučilišta u Zagrebu, Povjerenstva za e-učenje za najbolji e-kolegij za akademsku godinu 2009./2010., te godišnje nagrade The IASL School Librarianship Award Međunarodnog društva školskog knjižničarstva (International Association of School Librarianship, IASL) za promicanje školskog knjižničarstva. Član je glavnog odbora europske Zaklade ENSIL (Stichting ENSIL – European Network for School Libraries and Information Literacy) te član uredništva međunarodnog časopisa School Libraries Worldwide. Također, član je međunarodnih organizacija i udruga: International Association of School Librarianship (IASL), International Society for Knowledge organization (ISKO), Hrvatske udruge školskih knjižničara (HUŠK) te Sekcije za školske knjižnice Hrvatskog knjižničarskog društva (HKD).