dr.sc. Branka Barčot

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
poslijedoktorand
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
Konzultacije
utorak: 17:00-18:30
Soba
B-225
Telefon
4092-123
E-mail
bbarcot@ffzg.hr

Branka Barčot (Split, 1981.) završila je studij Njemačkog jezika i književnosti i Ruskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2006. g. Diplomski rad piše na Sveučilištu Humboldt u Berlinu kao stipendist Njemačke službe za akademsku razmjenu (DAAD). 2008. g. upisuje Poslijediplomski doktorski studij lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a 2014. g. doktorira na temu Divlja životinja kao sastavnica u hrvatskoj, ruskoj i njemačkoj frazeologiji pod mentorstvom dr. sc. Željke Fink-Arsovski, red. prof. Tijekom srednjoškolskog obrazovanja i studija višekratno boravi u inozemstvu pohađajući ljetne škole stranih jezika te sudjelujući u programu razmjene studenata (Sankt Peterburg, ljetni semestar 2005.). Od 2007. g. do danas stručno se usavršava pohađajući niz seminara za povišenje kvalifikacija profesora u Hrvatskoj, Njemačkoj i Rusiji. 2012. g. provodi tromjesečno istraživanje za disertaciju na Sveučilištu Ernst-Moritz-Arndt u Greifswaldu kao stipendist Njemačke službe za akademsku razmjenu (DAAD). Od 1. listopada 2008. g. zaposlena je pri Katedri za ruski jezik Odsjeka za istočnoslavenske jezike i književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sudjeluje u izvođenju nastave na preddiplomskom i diplomskom studiju rusistike. Surađivala je na nekoliko znanstvenih projekata, a trenutno radi na projektu Primjena frazeološke teorije u frazeografiji (HRZZ, br. 4054) pod voditeljstvom dr. sc. Željke Fink-Arsovski, red. prof. Radi i kao voditeljica tečajne nastave njemačkog i ruskog jezika. Od 2008. godine je ovlašteni sudski tumač za njemački i ruski jezik. Član je Hrvatskoga filološkog društva. Prevodi s njemačkog i ruskog jezika. Područja njezina znanstveno-istraživačkog zanimanja su: frazeologija, frazeografija, lingvokulturologija, traduktologija i leksikologija (za popis radova v. http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=309334).

B. Barčot je kao znanstvena novakinja primljena na projekt MZOS-a "Kontrastivno proučavanje ruskoga i hrvatskog jezika" (130-1300869-0791; glavni istraživač Željka Fink-Arsovski) koji je 31. 12. 2013. godine završen. U međuvremenu je prihvaćen novi projekt pri Hrvatskoj zakladi za znanost ("Primjena frazeološke teorije na frazeografiju", 4054; glavni istraživač Željka Fink Arsovski) na kojem je B. Barčot suradnica. Bila je i suradnica na projektu "Animalistički frazemi u slavenskim jezicima" (1-906-2422, Sveučilište u Zagrebu, od listopada 2013. do srpnja 2014.; glavni istraživač Ivana Vidović Bolt), potom "Mogućnosti leksikografske obrade animalističkih frazema u slavenskim jezicima", a trenutno surađuje na projektu "Animalističke slike u frazeološkom blagu" (uz potporu Sveučilište u Zagrebu, od srpnja 2017.; glavni istraživač Ivana Vidović Bolt).